חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנת בימוי - אדפטציה
  Directing Workshop - Adaptation                                                                      
0851-3671-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200117מכסיקו - אומנויותסדנה מר פיצ'חדזה יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנת בימוי אשר במהלכה התלמידים יכתבו, יפיקו ויביימו סרטים קצרים שהם פרשנות אישית שלהם לטקסט נתון, וכל זאת במהלך סמסטר אחד בלבד. 
הטקסט הנתון יכול להיות קטע פרוזה, קטע שירה, קטע ממחזה ועוד. רוב רובה של הסדנה תתקיים בצורה של מפגשים אישיים עם המורה.

Course description

Directing workshop  which students will write, produce and would stage short films are their personal interpretation of a given text, all in the course of one semester.
The text can be given prose, poetry section, section of the spectacle and more. The vast majority of the workshop will be held in the form of personal meetings with the teacher.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3671-01 סדנת בימוי - אדפטציה
Directing Workshop - Adaptation
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר פיצ'חדזה יוסף

666סילבוס מפורט/דף מידע

במהלך הסדנה התלמידים יכתבו, יפיקו ויביימו סרטים קצרים שהם פרשנות אישית שלהם לטקסט נתון, וכל זאת במהלך סמסטר אחד בלבד. 
הטקסט הנתון יכול להיות קטע פרוזה, קטע שירה, קטע ממחזה ועוד. רוב רובה של הסדנה תתקיים בצורה של מפגשים אישיים עם המורה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת