חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר
  Edit Mentoring for Summer and Final Films                                                            
0851-3628-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800014אמכסיקו - אומנויותהדרכה אי ד"ר בן זאב יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מפגשים אישיים שייקבעו בתיאום אישי לצפייה בשלבים השונים של העריכה מחומרי הגלם עד הגרסה האחרונה של העריכה - הפיינקאט.

Course description

Personal meetings will be determined in coordination personally view the various stages of editing the raw materials to the latest version of the editorial - Hfiinkat.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3628-01 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר
Edit Mentoring for Summer and Final Films
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר בן זאב יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע

פגישות עבודה אישיות לעריכת סרטי קיץ וסרטי גמר. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת