חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  צילום דוקומנטרי
  Documentary Photography                                                                              
0851-3621-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400119אמכסיקו - אומנויותסדנה מר כצנלסון רון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: צילום דוקומנטרי

תקציר

הקורס יתמקד בצד היצירתי של צילום סרט תיעודי, במורכבויות הכרוכות בצילומי שטח ובמגוון רחב של גישות וסגנונות צילום

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לחשיבות של הצילום בסרט תיעודי, רכישת כישורים וכלים טובים להתמודדות עם מצבים מורכבים המיוחדים לסרט התיעודי

Course description

Course Title: Documentary Photography

Synopsis

The course will focus on the creative aspect of documentary filming, the complexities involved in EFP (Electronic Field Production) and on wide variety of approaches and photography styles.

The course is designed to expose the students to the important role photography plays in documentaries and provide them with better skills and tools for dealing with complex situations, unique to documentary film

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3621-01 צילום דוקומנטרי
Documentary Photography
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר כצנלסון רון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת