חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דרמה סינגולרית
  Singular Drama                                                                                       
0851-3587-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400122אמכסיקו - אומנויותסדנה מר שני ירון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

באמצעות הקורס נלמד לתעד רגעים דרמתיים-אנושיים שלא ניתן לתעד בסרט תיעודי רגיל. נייצר סצנות דרמתיות בעזרת אנשים שאינם שחקנים מקצועיים. הלא-שחקנים הללו מביאים איתם איכויות ותכונות ששחקנים לא מסוגלים להביא, והדרמה שנבקש ליצור בעזרתם מורכבת וחזקה כמו החיים עצמם.

Course description

We will learn how to document human experiences which cannot be documented in a regular documentary. We will create dramatic scenes with non-actors who have qualities and human characteristics which cannot be found in professional actors. The drama we will create with them is complex and strong like real life.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3587-01 דרמה סינגולרית
Singular Drama
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | מר שני ירון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת