חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תסריט לסרט גמר 1
  Script for Final Project 1  
0851-3528-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600119אמכסיקושיעור ות גב' דרייפוס מיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3528-02 תסריט לסרט גמר 1
Script for Final Project 1
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' דרייפוס מיה

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 של הסמסטר יעסוק בגיבוש מבני וידגיש את המחויבות לניסוח גישה אסתטית ועמדה אתית, המבוססת על התפיסה שכל המפתחות לבימוי מצויים כבר בשלב התסריט. 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת