חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תסריט לסרט גמר 1
  Script for Final Project 1  
0851-3528-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800206גמכסיקושיעור ות מר בלוך ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הסדנה היא לאפשר לסטודנטים למצוא את קולם האישי בכתיבה, כדי שיוכלו לעמוד באתגר של כתיבת תסריט לסרט גמר. דגש מיוחד יושם על ניסוח גישה אסתטית ועמדה אתית, המבוססים על התפיסה שכל המפתחות לבימוי מצויים כבר בשלב התסריט. 
Course description
This course provides a framework for developing, structuring and writing of scripts for final projects (fiction films, about 20 minutes long).
Starting with idea and research, character development, scene modeling, pitching, synopsis, outline, and eventually writing a treatment or first draft of the full script.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3528-01 תסריט לסרט גמר 1
Script for Final Project 1
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר בלוך ירון

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 של הסמסטר יעסוק בגיבוש מבני וידגיש את המחויבות לניסוח גישה אסתטית ועמדה אתית, המבוססת על התפיסה שכל המפתחות לבימוי מצויים כבר בשלב התסריט. 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת