חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עריכה 4
  Editing 4                                                                                            
0851-3527-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400206גמכסיקו - אומנויותסדנה ד"ר בן זאב יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ֿהקורס יתבסס רובו ככולו על צפייה בסרטי הקיץ של הסטודנטים, ניתוחם, ועבודה אינטנסיבית עליהם, וכן על סרטיהם במסגרת סדנת הבמאי. הסרטים יוקרנו בפורום הכללי של הכיתה, ויהיו פתוחים להערות התלמידים כולם. לאורך הקורס יילמדו יסודות העריכה על היבטיה הרבים כחומר תומך בעבודה על הסרטים, וכן יוקנו קטעי סרטים רלבנטים כהדגמה - ביניהם סרטים בעריכת המרצה.

Course description

The course will be based almost entirely on watching sstudents summer films. analysis, and intensive work on them, as well as on their films as part of a workshop director. Films will be screened at the general class, and will be open for comments by all students.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3527-01 עריכה 4
Editing 4
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר בן זאב יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת