חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עריכה 3
  Editing 3                                                                                            
0851-3526-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1400117אמכסיקו - אומנויותסדנה מר גרינפלד יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

עריכה 3 היא סדנה מעשית שבה מציגים הסטודנטים עבודות בשלבי עריכה שונים.

הבסיס לשיעור הוא סרטי הקיץ שעשו ועושים הסטודנטים ואשר אותם הם עורכים. ההתייחסות לעבודות הסטודנטים במהלך השיעור נעשית במתכונת של ביקורת עבודות בשיתוף הכיתה.

נושאים מרכזיים שהשיעור מתייחס אליהם: הקומפוזיציה של הסצנה והקומפוזיציה של הסרט, המרחק בין הכוונה לתוצאה והדרך לתוצאה הסופית, הבימוי בשלב העריכה, פסקול ומוזיקה.

Course description

Editing 3 is a studio class where students present their work during the semester.

The class is based on students’ projects filmed during the summer or during the semester and are in being edited. During the lesson the students’ work will be discussed with the participation of the other students.

Main issues that will be discussed in class: composition of the scene and composition of the film, the gap between intention and realization and the road to best final result, directing in the editing phase, soundtrack and music.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3526-02 עריכה 3
Editing 3
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר גרינפלד יוסף

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת