חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ייצוגי המרחב הקולנועי
  Presentations of Cinematic Space  
0851-3523-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600117 מכסיקושיעור פרופ רובינשטיין דובי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שיעור
שיעור ניתוח סרטים לבימוי, הבוחן את אמצעי המבע הנוגעים למרחב הקולנועי ואת האופן השונה בו במאים עושים בהם שימוש.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת