חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חונכות אישית לפרוייקט גמר-טלוויזיה
  Personal Guidance in TV Final Project                                                               
0851-3024-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400122גמכסיקו - אומנויותשיעור ות מר צפור אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חונכות אישית לפרוקיט גמר בטלויזיה לשנה ג'

Course description
Individual meetings for developing the finished project
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3024-01 חונכות אישית לפרוייקט גמר-טלוויזיה
Personal Guidance in TV Final Project
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר צפור אסף

666סילבוס מפורט/דף מידע

תאור הקורס  

חונכות אישית לפרוקיט גמר בטלויזיה לשנה ג'

Individual meetings for developing the finished project

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת