חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חונכות אישית לפרוייקט גמר-טלוויזיה
  Personal Guidance in TV Final Project  
0851-3024-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1400122גמכסיקושיעור ות מר ניב יעקב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס הוא החלק השלישי והאחרון, המסיים, במבנה של קורס תלת-שלבי בן שלושה סמסטרים של מגמת התסריטאות בחוג לקולנוע, שמסגרתו כותבים התלמידים בהנחיית המרצים (בדרך כלל זה מרצה קבוע, אך לעתים לא תכופות, מסיבות שונות, משתנים המרצים במהלך שלושת הסמסטרים) סינופסיס, פרק וארק (המבנה הסיפורי של העונה או של הסדרה כולה) לסדרת טלוויזיה.
 
בקורס הזה, כמו במקבילו "חונכות אישית בפרוייקט גמר בקולנוע" משתתפים חצי (פחות או יותר) מתלמידי כיתה התסריטאות המסיימת, לפי בחירת התלמידים, וזאת לאחר שכלל תלמידי המגמה כתבו סינופסיס בקורס הראשון, בסמסטר השני של שנת הלימודים הקודמת, וכתבו פרק מלא של הסדרה בחלק השני של הקורס התלת-שלבי בסמסטר הראשון של שנה זו, שהיא שנתם האחרונה במגמה ובחוג.
 
זהו קורס חובה לתלמידי תסריטאות שבחרו בו, ולהם בלבד, והוא מתקיים במתכונת של פגישות אישיות, הנקבעות מראש בין המרצה לסטודנטים, לפי צרכיהם, בקשותיהם וקצב התקדמותם, והחלטת המרצה. בכל פגישה אישית שכזאת ימסור המרצה לתלמיד את חוות דעתו על החומרים שכתב התלמיד, ושנמסרו לו, ישירות או במייל, קודם לכן, והשניים ידונו בסוגיות העולות מכך. הפגישות מתקיימות אך ורק בשעות ובכיתה הלמוד שנקבעו לקורס.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3024-01 חונכות אישית לפרוייקט גמר-טלוויזיה
Personal Guidance in TV Final Project
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר ניב יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת