חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חונכות אישית לפרוייקט הגמר-קולנוע
  Personal Tutorial for Final Project-Cinema  
0851-3022-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600122גמכסיקושיעור ות מר קו אל ארז דב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ליווי, עריכה וחניכה של תלמידים הכותבים תסריט לסרט ארוך כפרויקט גמר של מגמת תסריטאות.

Course description
Escort , editing and mentoring of students who write the script for a long final project .
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3022-01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר-קולנוע
Personal Tutorial for Final Project-Cinema
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | מר קו אל ארז דב

סילבוס מפורט/דף מידע

תאור הקורס  

ליווי, עריכה וחניכה של תלמידים הכותבים תסריט לסרט ארוך כפרויקט גמר של מגמת תסריטאות.

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, כתיבת טריטמנט לתסריט סרט ארוך.

מרכיבי הציון הסופי

% 50הגשת תרגילים, % 50השתתפות בכיתה. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת