חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פיתוח לסדרת טלוויזיה
  Synopsis for a Television Series  
0851-3005-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'0800-1000117אמכסיקושיעור ות גב' מרום תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פיתוח רעיון הסדרה לקראת הצעה שלמה לסדרת טלויזיה והכנה לכתיבת פרק בסדרת טלויזיה עבור מגמת תסריטאות. זהו הקורס השני לקראת כתיבת הצעה שלמה לסדרת טלויזיה.

Course description

Concept development towards a proposal entire series TV series and preparation for writing an episode for the TV screenwriting trend. This is the second course towards the entire proposal writing television series.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3005-01 פיתוח לסדרת טלוויזיה
Synopsis for a Television Series
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | גב' מרום תמר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת