select 1 as coursetype,x.* from old_course x where x.dep_num='0851' and x.course_num='2698' and x.semester like '2016%' order by x.group_num,x.last_name,x.first_name,x.semester,x.day_of_week
סילבוס הקורס בימוי על נייר - סטורי בורד - - תשע"ז, פקולטה לאמנויות, אוניברסיטת ת"א
חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בימוי על נייר - סטורי בורד -
  Film Direction on Paper / Storyboard                                                                 
0851-2698-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800200מכסיקו - אומנויותסדנה פרופ קמינסקי חנן אלברט
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתמקד בהקניית כלי עבודה הכרחי לבימוי קולנוע מקורי ולהפקת סרט מורכב באמצעות ניר, עפרון ויצירתיות: הסטוריבורד. ללא צורך בידע בציור, נלמד איך לשלב בין תמונה, צליל, עיצוב ציר הזמן והשפה הקולנועית. ננתח דוגמאות של סטוריבורד ואנימטיק של במאים ידועים ונשווה אותם עם הסרטים שיצרו על פיהם. החלק השני של כל סדנה מיועד ללימוד ציור לפי הנושא שנלמד.

Course description

Storyboard is an essential tool in the film industry today: it allows the filmmaker to develop an original cinematographic language and to produce sophisticated films using only a sheet of paper, a pencil and his creativity. Without earlier knowledge in drawing, the student will learn how to integrate visual, sound, time line design and camera movement in one unique cinematographic language. During the course, we will analyze existing storyboards and animatics from different films and filmmakers and compare them with the films based on them. The second part of the workshop will be devoted to the drawing of the subject presented prior

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2698-01 בימוי על נייר - סטורי בורד -
Film Direction on Paper / Storyboard
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ קמינסקי חנן אלברט

666סילבוס מפורט/דף מידע

טופס סילבוס

שם הקורס: בימוי על נייר

שם הקורס: film direction on paper/storyboard

סמסטר א' תשע"ד

30 ש"ס

סוג המסגרת: סדנה

שם המרצה: פרופ' חנן קמינסקי

טלפון:   0523619898

דואר אלקטרוני:  hkaminski@gmail.com

שעות קבלה: 18.00 - 20.00

יום: א'              

בניין: מקסיקו               

חדר:  200

לפי תאום טלפוני מראש: 0523619898  

 

 

תאור הקורס  

הקורס יתמקד בהקניית כלי עבודה הכרחי לבימוי קולנוע מקורי ולהפקת סרט מורכב באמצעות ניר, עפרון ויצירתיות: הסטוריבורד. ללא צורך בידע בציור, נלמד איך לשלב בין תמונה, צליל, עיצוב ציר הזמן והשפה הקולנועית. ננתח דוגמאות של סטוריבורד ואנימטיק של במאים ידועים ונשווה אותם עם הסרטים שיצרו על פיהם. החלק השני של כל סדנה מיועד ללימוד ציור לפי הנושא שנלמד.

Storyboard is an essential tool in the film industry today: it allows the filmmaker to develop an original cinematographic language and to produce sophisticated films using only a sheet of paper, a pencil and his creativity. Without earlier knowledge in drawing, the student will learn how to integrate visual, sound, time line design and camera movement in one unique cinematographic language. During the course, we will analyze existing storyboards and animatics from different films and filmmakers and compare them with the films based on them. The second part of the workshop will be devoted to the drawing of the subject presented prior

 

דרישות הקורס

חוץ מנוכחות, השתתפות, קריאה וצפיה הסטודנט יידרש להגיש בסוף הקורס סטוריבורד של סיקוונס מתסריט קיים.

 

מרכיבי הציון הסופי

15% הגשת תרגילים, % 15 השתתפות בכיתה  70% עבודה מסכמת.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

מתסריט לסטורי בורד:

הצגת הקורס והצצה בתהליך הקריאטיבי שבין התסריט לסרט הגמור תוך הצגה השוואתית של כל שלבי העבודה:

thumbnails, pannels, storyboards, animatic ,  והשוואתם לגירסה הסופית של הסרט מתוך הסרט: ”The real Shlemiel“, ומתוך הסרט "Psycho".

תרגיל: שיחזור סטורי בורד של סיקוונס מסרט קיים.

 

דימוים ראשוני  :thumbnails

רעיונות ראשונים לפני הצילום: איך מתכננים, מביימים ומציגים בצורה גרפית על ניר סצנה, , subsequence

sequence, act )צפיה בדוגמאות של סטורי בורד של “ Dreams ” של אקירה קוראסאווה ו – “ The piano ” של Jane Campion  

תרגיל: thumbnails של תסריט קיים.

 

עצוב סצנה : shot

קומפוזיצית הפריים הבודד או תמונת הסטילס, פריים אקטיבי, בנית דרמטורגיה דרך קומפוזיציה בתוך ומחוץ לפריים, בחירת רציו לסרט ובחירת עדשה למצלמה. )צפייה השוואתית בין הסטורי בורד והסרט “איוואן האיום” של סרגיי איזנשטיין ו- “ברזיל” של טרי גיליאם.

תרגיל: קומפוזיציות אקטיביות של כמה סצנות, לפי תרגיל ה   .thumbnails

 

בימוי על נייר של תנועות המצלמה:

ניתוח תסריט ותיכנון תנועות המצלמה, ציור תנועות המצלמה בסטורי בורד. סצנות הכוללות תנועת מצלמה מתוך התסריט הנתון.

תרגיל: ציור על נייר של תנועת מצלמה.

 

בימוי Scenography / לוקיישנים - נקודת המבט של הבמאי:

“למצוא לוקיישן או להמציא אותו ?”. במאים רבים לא הסתפקו בלמצוא לוקיישנים בברירת מחדל. הוא חלם עליהם והמציאו אותם לפני שהארט דירקטור נכנס לעבודה. העברה גרפית של לוקיישנים לסטוריבורד. דוגמאות ציורים של אלפרד היצ’קוק מתוך הסרט “ Birds ”, ציורי לוקיישנים וארט של פליני מתוך סרטו “ .”Satyricon

תרגיל: ציור מהדימיון של לוקיישן מתסריט קיים.

 

מעברים:

תכנון על נייר: מתי, למה ואיך מסיימים סצנה, סיקוונס או אקט? שימוש בכלים קולנועיים, fade

 dissolve, out of focus, split screen, wipe, cut העברה גרפית של נושאים אלה לסטוריבורד.

 

בימוי דרך העדשות

בחירות בעדשות שונות ככלי ביטוי בסצנה. עדשה מקרבת/עדשה רחבה: איך מתכננים ומציירים את הסצנה. מה משמעותן, שפה קולנועית דרך בחירת העדשות

 

:Sequence, subsequence & act

עיצוב מבנה הסרט בזמן קריאת התסריט והעברתו הגרפית לסטוריבורד: מעברים בין סיקוונס לסיקוונס, המבנה הפנימי של הסיקוונס, בניית שפה ויזואלית יחודית של הסיקוונס. ניתוח של שני סקוונסים מתוך הסרט  “ ”West side storyשל ג’רום רובינס ורוברט וויז.

 

יצירת אווירה: atmosphere

תכנון שימוש באפקטים מיוחדים כדי לחבר את הפרוטגוניסט של הסרט לתפאורה, חיפוש סיגנון באפקטים מיוחדים ושימוש בתאורה ליצירת highlights & shadows . העברה גרפית של נושאים אלה כבר בשלב הסטוריבורד.

 

עיצוב ציר הזמן : timing

עיצוב אורכו והקצב הסופי של הסרט, continuity או conceptual continuity , קפיצות בזמן, גישה תיאטרלית או גישה קולנועית. איך מודדים אפקטיביות אורכה של סצנה על הנייר ? ניתוח סצינה מתוך הסרט “ ”Jeanne Dielman של שנטל אקרמן ו “ Pulp Fiction ” של קוונטין טראנטינו(.

 

בימוי על נייר של פס הקול והמוסיקה:

כבר בשלב ראשוני, בזמן קדם ההפקה, אפשר לתכנן ולעצב פס קול מקורי לפי הבנתו של הבמאי: בבחירת סגנון ב sound effects , בבנייה של פסקול האווירה, ובחיתוך מדויק הדיאלוגים וסימונם תוך הסטוריבורד. תהליך הפוך: בימוי

קליפ על הנייר לפי מוזיקה קיימת, כמו כוריאוגראף, ניתוח ואינטרפרטציה של סאונד. )צפייה השוואתית ב “העורב הלקחן” של עמנואל לוצאטי, קליפים של האחים קיי לפי שירים של פטר גבריאל(.

 

דינמיקה:

ניתוח ובדיקת אפקטיביות הסרט לפי סטורי בורד וציר זמן מעוצב וגמור. הבנת המבנה הפנימי והתכנים שמשפיעים

לצורך בניית דרמטורגיה אפקטיבית ובניית שיאים. ניתוח וגרף של הסרט הקצר ‘ Little box ” של פול דריסן.

 

אנימטיק   Previsualisation &

בניית אנימטיק ) video board ( לפי סטוריבורד והוראות בימוי קיימים: פאנלים לכל סצנה, תנועות מצלמה, טיימינג לכל סצנה ותנועות מצלמה, פסקול הכולל דיאלוגים, רפרנס של מוזיקה, של סאונד אפקטס ושל אווירה.

 

בימוי דרך בחירה של צבע

הסימבוליקה של הצבע בתולדות האומנות ובקולנוע. בימוי גרפי על נייר בעזרת צבע כלי לשפה קולנועית ואישית. המשמעות של הקולנוע והצילום בשחור לבן.

 

רשימת ספרות

ביבליוגרפיה (רשות):

Paper dreams: The art and artists of Disney storyboards.

By John Canemaker

1st edition. New York: Hyperion. 1999

 

The original screenplay and storyboards of the Academy Award – wining film Ran.

By Akira Kurosawa, Masato Ide, Hideo Oguni

1st edition. Boston: Shambala. 1986

 

The book of Dream

By Federico Fellini

Edited by Tullio Kezich and Vitorio Boarini, contribution by Vincenzo Mollica

Publish by Rizzoli. 2008

 

The Art of Howl’s Moving Castle

By Hayao Miyazaki

1st edition. Japan: Studio Ghibli. 2004

 

Tim Burton’s Nightmare before Christmas

By Franck Thomson

1st edition. New York: Hyperion. 1993

 

From Word to Image: Storyboarding and the Filmmaking Process

By Marcie Begleiter

Published by Michael Wiese Productions. 200

 

פילמוגרפיה

רשימת סרטים (רשות)

Bronenosets Potemkin (1925)

By Sergei Eisenstein

 

The Piano (1993)

By Jane Campion

 

Blade runner (1982)

By Riddley Scott

 

Psycho (1960)

By Alfred Hitchcock

 

Katyn (2007)

By Andrej Wajda

 

American Beauty (1999)

By Sam Mendes

 

Million Dollar Hotel (1999)

By Wim Wenders

 

Nightwatching (2007)

By Peter Greenaway

 

Apocalypse now (1979)

By Francis Ford Copola

 

West Side Story (1961)

By Robert Wise

Brazil (1985)

By Terry Gilliams

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת