חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ליהוק שחקנים
  Casting Actors                                                                                       
0851-2691-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200122במכסיקו - אומנויותסדנה גב' אזולאי אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

  ליהוק הוא קו התפר בין תסריט לבימוי . מעבר מרעיון של דמויות כתובות לממשות האנושית של השחקנים המגלמים אותם ויוצרים סיפור על המסך.

מעבר משפה מילולית לנוכחות פיזית . זו מלאכת תרגום ופרשנות דרמטורגית ואסתטית לעולם הצורני  והרגשי של הסרט.

הליהוק הוא הכנה לאבני הבניין ולתשתית הבימוי והוא חלק משמעותי מהתפיסה האמנותית של הבמאי/ת את העולם של הסרט.

הקורס יונחה דרך מתודה המבוססת על  ארבעה מוקדים מרכזיים של תהליך ליהוק סרט  ותחדד את הקשר הדינאמי בין תסריט- ליהוק ובימוי וזאת באמצעות מספר נושאים.

Course description

Casting can be seen as a bridge that helps you cross the writing process into the directing territories .


 

A vessel from an idea of written characters into an actual human presentation.

 

One can say it's a craft of translation and dramatic interpretations to the formalistic and emotional sphere of the film.

 

Casting is the process that creates the bricks and the foundations to the directing process and it is a fundamental part of it.

 

Threw the casting process the director can materialize and sometime even find the artistic approach of the film.

 

The seminar will be guided threw a method based on four basic elements of the casting process and will  point out the dynamic  triangle between script, casting and direction

threw this main topics:

 

Interpretation casting  

Character description

Casting tools

Search engine

 

Audition Preparations          

 Directing the actors in the audition

                                                                                                                 Ensemble

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2691-01 ליהוק שחקנים
Casting Actors
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' אזולאי אורית

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת