חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תאורה
  Lighting                                                                                             
0851-2686-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600122אמכסיקו - אומנויותסדנה מר לפלמן ויקטור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתמקד בהבנת ניתוח אור למטרות קולנועיות ואת השימוש המעשי של הבנה זו כדי ליצור תמונות אמינות.

Course description

The course will center in the understanding of light analysis for cinematic purposes and the practical use of this understanding to create believable images.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2686-01 תאורה
Lighting
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר לפלמן ויקטור

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת