חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  עיצוב הצליל - 2
  Sound Design 2                                                                                       
0851-2668-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400117אמכסיקו - אומנויותסדנה מר רשף אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פס הקול משמש ככלי יצירתי רגשי ואינפורמטיבי בהעברת הסיפור הקולנועי המודרני. השימוש במחשב בתחום הסאונד נתנה ליוצר הסרט כלים כמעט בלי מוגבלים בהעברת רעיונות הלכה למעשה. השליטה בהבנת פס הקול תוך כדי השענות על מאפייני הקול מאפשרת לכל יוצר בתחום הקולנועי לספר את סיפור הסרט בצורה טובה והמשכנעת.

Course description

Soundtrack serves as a creative emotional and informative transferring modern cinematic story. Computer use in the field of sound gave the filmmaker Tools hardly limited to the transfer of ideas into practice. Understanding soundtrack control while relying on the voice properties allows each creates in film telling the story of the film very well and very convincing.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2668-01 עיצוב הצליל - 2
Sound Design 2
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר רשף אורי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת