חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סינמטוגרפיה 2
  Cinematography 2                                                                                     
0851-2618-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1300-1600122במכסיקו - אומנויותסדנה מר רז גיא
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בשאלות שיש להעלות בשלב ניתוח תסריט לצילום וינוהל בצורה של דיונים בליווי דוגמאות. תוצג התפיסה שכתיבת תסריט לצילום (shooting script) אינה רק שרטוט של כיסוי סצנה אשר יותיר את קבלת ההחלטות לחדר העריכה, אלא אסטרטגיה של story telling החל מהראייה הכוללת של הסרט כולו, דרך בניית סצנה ועד עיצוב השוט הבודד. כל שאלה תיבחן בשלושת הרמות הללו על מנת לעצב את הצורה של הסרט בהתאמה ובנאמנות לתוכנו. השאלה העיקרית ונקודת המוצא היא שאלת נקודת המבט.  

Course description

The course will deal with questions to be asked at the shooting script analysis, and shall be accompanied by a discussion of examples.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2618-03 סינמטוגרפיה 2
Cinematography 2
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר רז גיא

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת