חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סינמטוגרפיה 2
  Cinematography 2                                                                                     
0851-2618-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1300-1600122במכסיקו - אומנויותסדנה מר רז גיא
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בשאלות שיש להעלות בשלב ניתוח תסריט לצילום וינוהל בצורה של דיונים בליווי דוגמאות. תוצג התפיסה שכתיבת תסריט לצילום (shooting script) אינה רק שרטוט של כיסוי סצנה אשר יותיר את קבלת ההחלטות לחדר העריכה, אלא אסטרטגיה של story telling החל מהראייה הכוללת של הסרט כולו, דרך בניית סצנה ועד עיצוב השוט הבודד. כל שאלה תיבחן בשלושת הרמות הללו על מנת לעצב את הצורה של הסרט בהתאמה ובנאמנות לתוכנו. השאלה העיקרית ונקודת המוצא היא שאלת נקודת המבט.  

Course description

The course will deal with questions to be asked at the shooting script analysis, and shall be accompanied by a discussion of examples.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2618-03 סינמטוגרפיה 2
Cinematography 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר רז גיא

666סילבוס מפורט/דף מידע

תאור הקורס  

הקורס יעסוק בשאלות שיש להעלות בשלב ניתוח תסריט לצילום וינוהל בצורה של דיונים בליווי דוגמאות. תוצג התפיסה שכתיבת תסריט לצילום (shooting script) אינה רק שרטוט של כיסוי סצנה אשר יותיר את קבלת ההחלטות לחדר העריכה, אלא אסטרטגיה של story telling החל מהראייה הכוללת של הסרט כולו, דרך בניית סצנה ועד עיצוב השוט הבודד. כל שאלה תיבחן בשלושת הרמות הללו על מנת לעצב את הצורה של הסרט בהתאמה ובנאמנות לתוכנו. השאלה העיקרית ונקודת המוצא היא שאלת נקודת המבט.   

דרישות הקורס

נוכחות, תרגיל

(במידה ויש) דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

מרכיבי הציון הסופי

50% הגשת תרגילים, 50% נוכחות

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

חלק מהנקודות דרכן יעבור הקורס (לא בהכרח בסדר הזה):

נקודת מבט

הכרעות מוסריות בבחירת נקודת מבט

מרחב ויחסי כוחות בפריים

מנגנוני מתח והשהייה

הסתרה וחשיפה

יחסים בין סאונד לתמונה

השוט האחד

תפיסות בתאורה

צבע ובניית פאלטה

אווירה

סצנת האונס

דיון על המונח "קולנועי".

טכנולוגיות חדשות

נושאים מעשיים של צילום יישזרו לפי צורך ודרישה בכיתה.

תרגיל יעודי לקורס: העתקת סצנה.

על הסטודנטים יהיה לבחור סצנה אחת מתוך חמש אפשרויות, בדרגות קושי שונות, ולנסות להעתיק אותה. עליהם לנסות לייצר העתק נאמן ככל האפשר למקור בכל בחינה אפשרית (לוקיישן, ליהוק, הלבשה, אביזרים, צילום, תאורה, סאונד, עריכה וכו'), ללא פרשנות אישית. הכיתה תתחלק לקבוצות בהתאם לכמות הסטודנטים ולדרגות הקושי של הסצנות.

רשימת ספרות (נתון לשינויים) 

הערה: במידה וקיימת אבחנה בין קריאת חובה לרשות (מומלץ) יש לציין זאת (למחוק הערה זו לאחר המילוי)

(במידה ויש) חומר עזר נוסף 

הערה: סרטים, שקופיות, וכו'. לציין חובה או רשות במידה וקיימת אבחנה כזו (למחוק הערה זו לאחר המילוי)

(במידה ויש) חומר מחייב למבחן/עבודה 

(במידה ויש) הערות או שונות 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת