חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בדיה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי
  Fiction mixed with Documentary                                                                       
0851-2609-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600213מכסיקו - אומנויותסדנה פרופ אביעד מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בסדנה זו נבחן דרכים שונות לשתול ולערבב, אופני מבע ומרכיבים של קולנוע תיעודי בתוך קולנוע עלילתי. נסקור את האופנים בהם במאים כרוסליני, קסווטס, קירוסטאמי,  ווינטרבטום ואחרים עושים זאת, ונתרגל אופנים משלנו ליצור קולנוע שמערב ז'אנרים

Course description
We will examine different ways to mix cinematic expressions and methods of Documentary Cinema within Fiction films
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2609-01 בדיה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי
Fiction mixed with Documentary
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ אביעד מיכל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת