חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בדיה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי
  Fiction mixed with Documentary  
0851-2609-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600213 מכסיקוסדנה פרופ אביעד מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בסדנה זו נבחן דרכים שונות לשתול ולערבב, אופני מבע ומרכיבים של קולנוע תיעודי בתוך קולנוע עלילתי. נסקור את האופנים בהם במאים כרוסליני, קסווטס, קירוסטאמי,  ווינטרבטום ואחרים עושים זאת, ונתרגל אופנים משלנו ליצור קולנוע שמערב ז'אנרים
Course description
We will examine different ways to mix cinematic expressions and methods of Documentary Cinema within Fiction films
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2609-01 בדיה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי
Fiction mixed with Documentary
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ אביעד מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
 
טופס סילבוס
 
 
שם הקורס בעברית : בדייה מערבת תיעוד – שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי
שם הקורס באנגלית: Fiction mixed with Documentary -  
סמסטר __א__ תשע"ד
_2_ ש"ס
 
סוג המסגרת: (שיעור, תרגיל, סדנה, סמינר וכו' – למחוק את המיותר)
שם המרצה: פרופ' מיכל אביעד
טלפון:    052-2449648
דואר אלקטרוני:   Michal.aviad@gmail.com
שעות קבלה:    לפי תיאום טלפוני/מייל מראש                                   
יום:
 
ד'            
בניין:
 
מכסיקו              
חדר:  
 
מורים      
(ניתן להוסיף או למחוק:) לפי תאום טלפוני מראש  
(במידה ויש): שם מתרגל
טלפון:
דואר אלקטרוני:
שעות קבלה:
יום:
בניין:
חדר:
                                      (ניתן להוסיף:)                                       לפי תאום טלפוני מראש
תאור הקורס  
תאור הקורס בעברית ובאנגלית:
בסדנה זו נבחן דרכים שונות לשתול ולערבב, אופני מבע ומרכיבים של קולנוע תיעודי בתוך קולנוע עלילתי. נסקור את האופנים בהם במאים כרוסליני, קסווטס, קירוסטאמי,  ווינטרבטום ואחרים עושים זאת, ונתרגל אופנים משלנו ליצור קולנוע שמערב ז'אנרים
We will examine different ways to mix cinematic expressions and methods of Documentary Cinema within Fiction films.
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפיהבסרטים ותרגילים קולנועיים
 
מרכיבי הציון הסופי
70% הגשת תרגילים, % 30 נוכחות והשתתפות בכיתה
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
 (במידה ויש) חומר עזר נוסף 
 (במידה ויש) חומר מחייב למבחן/עבודה 
(במידה ויש) הערות או שונות 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת