חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ביצוע וכתיבת תחקיר
  Performance and Writing Research  
0851-2589-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600119אמכסיקוסדנה גב' קרפל דליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התסריט הוא השלב הקריטי בעשייתה של יצירה קולנועית. מידת ההשקעה שלנו במחקר תייצר את נכסי הסרט ותבטיח את האיכויות שלו.
מחקר מחייב סקרנות ותשוקה לידע שחיוניים לפיתוחו של הנושא והסיפור שבוער בנו.
במהלך העשייה התיעודית התסריט נתפס לפעמים כשלב פחות מכריע של ההפקה אך אין זה כך. ההפקה הדוקומנטרית בדיוק כמו הפקתו של הסרט העלילתי מחייבת שנגיע לאתר הצילומים כשלרשותנו תסריט מתוחקר ובנוי לתלפיות.
בלי מחקר נתקשה לגבש פרספקטיבות ועמדות רגשיות. הידע שאנו צוברים במהלך המחקר הוא כוח שמבטיח שנצעד בבטחה בדרך לגיבושה של השפה קולנועית הנכונה לסרט שלנו, למבנה שלו ולמרכיביו.
 
בתחילת הסמסטר הסטודנטים/יות יתרכזו באיתור ובבחירה של נושא וסיפור שישמש תשתית לתסריט שלהם. במקביל תערכו את התחקיר המקיף הנדרש לכתיבת תסריט בהדרכת המרצה.
נתמקד במתודות של מחקר ושל איסוף ידע וניתוחו. במקביל, נצפה בסרטים וטקסטים וננתח את אופני המחקר שלהם.
 
הנושאים שילמדו
 
הארכיונים בישראל. אופני העבודה בארכיונים ובספריות. באוספים פרטיים וציבוריים. כל סטודנט/ית ייבצעו משימה מחקרית בארכיון כלשהו כולל באינטרנט.
מלאכת הראיון. סוגים שונים של ראיונות. המחקר שמקדים לראיון ובניית ציר השאלות. אסטרטגיות של ראיון.
הקטלוג ועריכת החומרים שנאספו במהלך המחקר.
העיבוד של חומרי המחקר לטקסט ראשוני רהוט וקולח, ובהמשך לסינופסיס ראוי.
הדיוקן -  המחקר והכתיבה.
אמנות הסיפור: מבנים תסריטאיים, קווי עלילה ואפיוני דמויות בסרטים (תיעודי ועלילתי)
סגנונות כתיבה: לשון פרוזה, לשון שירה ולשון הכתיבה לקולנוע. השפה והמהלך הלשוני של הכותב/ת.
התסריט כטקסט.
 
במהלך הסמסטר נארח מפיק/ה ובמאי/ית שהסרטים שלהם הוא סרטי תחקיר מובהקים ונשמע על עבודתם.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2589-01 ביצוע וכתיבת תחקיר
Performance and Writing Research
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | גב' קרפל דליה

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
 
ביצוע וכתיבת תחקיר   
   PERFORMANCE AND WRITING RESEARCH  
סמסטר א' תשע"ד-תשע"ה
שתי ש"ס
0851258901
 
 
 
סוג המסגרת: סדנה
שם המרצה: דליה קרפל
נייד 0507649416
שעות קבלה בתיאום עם המרצה
 
 
 
תאור הקורס
 
התסריט הוא השלב הקריטי בעשייתה של יצירה קולנועית. מידת ההשקעה שלנו במחקר תייצר את נכסי הסרט ותבטיח את האיכויות שלו.
מחקר מחייב סקרנות ותשוקה לידע שהם כה חיוניים לפיתוח הן של של הנושא והן של סיפור שבוער בנו.
במהלך העשייה התיעודית התסריט נתפס לפעמים כשלב פחות מכריע של ההפקה אך אין זה כך. ההפקה הדוקומנטרית בדיוק כמו הפקתו של הסרט העלילתי מחייבת שנגיע לאתר הצילומים כשלרשותנו תסריט מתוחקר ובנוי לתלפיות.
בלי מחקר נתקשה לגבש פרספקטיבות ועמדות רגשיות. הידע שאנו צוברים במהלך המחקר הוא כוח שמבטיח שנצעד בבטחה בדרך לגיבושה של השפה קולנועית הנכונה לסרט שלנו, למבנה שלו ולמרכיביו.
 
בתחילת הסמסטר הסטודנטים/יות יתרכזו באיתור ובבחירה של הנושא והסיפור שישמש תשתית לתסריט שלהם. במקביל יערכו בהדרכת המרצה, את המחקר המקיף שנדרש לכתיבת תסריט.
במשך הסמסטר נתמקד במתודות של מחקר ושל איסוף מידע ובשלב האחרון, בניתוח וחומרים אלו. במקביל, נצפה בסרטים וטקסטים וננתח את אופני המחקר שלהם.
 
הנושאים שילמדו
 
הארכיונים בישראל. אופני העבודה בארכיונים ובספריות. באוספים פרטיים וציבוריים. כל סטודנט/ית ייבצעו משימה מחקרית בארכיון כלשהו כולל באינטרנט.
מלאכת הראיון. סוגים שונים של ראיונות. המחקר שמקדים לראיון ובניית ציר השאלות. אסטרטגיות של ראיון.
הקטלוג ועריכת החומרים שנאספו במהלך המחקר.
העיבוד של חומרי המחקר לטקסט ראשוני רהוט וקולח, ובהמשך לסינופסיס ראוי.
הדיוקן -  המחקר והכתיבה.
אמנות הסיפור: מבנים תסריטאים, קווי עלילה ואפיוני דמויות בסרטים (תיעודי ועלילתי)
סגנונות כתיבה: לשון פרוזה, לשון שירה ולשון הכתיבה לקולנוע. השפה והמהלך הלשוני של הכותב/ת.
התסריט כטקסט.
 
במהלך הסמסטר נארח מפיק/ה ובמאי/ית שהסרטים שלהם הוא סרטי תחקיר מובהקים ונשמע על עבודתם.
 
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, כתיבת עבודה, תרגיל מצולם. 
 
הנוכחות חובה אלא בתיאום מוקדם עם המרצה.
כל סטודנט/ית ינתחו סרט וירצו עליו בפני הכיתה.
רשימת סרטים לצפייה ולניתוח תימסר בתחילת הסמסטר.
יש לקרוא את הטקסטים והתסריטים בהם נדון.
כל שיעור שני הסטודנטים יגישו טקסט כתוב ו או מצולם.
במהלך הסמסטר הסטודנטים/יות יתרכזו במחקר של הפרויקט הקולנועי העתידי שלהם. את המחקר יש להשלים עד תום סמסטר א'.
כמשימת גמר יש לכתוב גרסה ראשונה של תסריט, פלוס דיוקן (כתוב ומצולם) וניתוח המחקר והנרטיב של הספר 'האבודים' של דוד מנדלסון.
 
 
הציון הסופי
% 50 הגשת עבודות ו-50% משימת גמר.  
כאמור, על היעדרות יש להודיע מראש במייל.
 
 
ביבליוגרפיה
ספרות:
האבודים / דניאל מנדלסון
הארנבת בעלת עיני הענבר / אדמונד דה ואל
רוץ, חייל טורקי/ ניסים אלוני (הסיפור שמיל)
מבט חטוף של הנצחי/ אליענה אלמוג (לוטרה)
תל אביב נואר / עורכים אתגר קרת ואסף גברון (מערבולת, של סיליה בקנג)
המהגרים/ וו. ז. זבאלד
על דעת עצמו/נורית גרץ (חלק ב')
 
 
 
ספרי עיון ומאמרים
סינמה נייר, עיבודים מספרות לקולנוע/ אברהם הפנר
תסריטים, תחקירים ודיוקנאות נמצאים באתר הקורס וישמשו בסיס לדיון במהלך הסמסטר.
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת