חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משחק 1
  Acting 1                                                                                             
0851-2562-04
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200119אמכסיקו - אומנויותסדנה גב' דרייפוס מיה
סמ'  א'1000-1200122במכסיקו - אומנויותסדנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בלב עבודת הבימוי עומד המפגש של הבמאי/ת עם שחקנים/ות. מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים כלים חיוניים בעבודה עם שחקנים/ות תוך כדי התנסות פעילה. על מנת לרדת לעומקה של עבודת השחקן, יתנסו התלמידים בבימוי ובמשחק תוך כדי שהם חווים את שני צידי המתרס.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2562-04 משחק 1
Acting 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | גב' דרייפוס מיה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת