חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בימוי קולנועי 1
  Film Directing 1  
0851-2560-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800119אמכסיקוסדנה מר קוסשוילי דובר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סדנה       
1.      לפתח מודעות התלמידים לאפשרויות היצירתיות הייחודיות של המדיום (תוך הדגשת קו הפרדה
2.       בין קולנוע לבין אומנויות משיקות כמו ספרות ותיאטרון ). 
3.       לפתח חשיבה קולנועית הן ברמת ביצוע היצירה והן ברמת  הביקורת.
4.       לפתח כושר פתירת בעיות יצירתיות בבימוי הקולנועי תוך ניסוי תהיה.
5.       לעורר אצל התלמידים רצון לחיפוש דרכי הבעה מקוריים התואמים את כושרם, את הציוד    ואפשרויות הפקה שבית הספר מעמיד לרשותם.
 
אופן השגת המטרות
1.      ביקורת העבודות הקודמות של התלמידים ודיון בהן בפורום של הכיתה. במקרים        מיוחדים, לפי בקשת התלמיד/ה הדיון יערך באופן פרטי (סידור זה יתקיים רק בחודש הראשון של הלימודים)
2.      צפייה  בעבודות אחרונות של התלמידים משנים מתקדמות יותר ודיון בעבודות אלה  בפורום של הכיתה תוך אירוח  חד פעמי  של התלמיד שביים את הסרט הנידון.
כל תלמיד במהלך הסמסטר  יבצע כבמאי  3-4 תרגילי בימוי מובנים (באורך 2-3  דקות כ.א.) שתסריטיהם יסופקו ע"י המורה. תלמידים יצטרכו לארגן לעצמם צוות הפקה שיכלול צלם, מקליט ועורך. לביצוע  התרגיל יידרשו חצי יום צילום וחצי יום עריכה. העריכה הראשונה של התרגיל תוקרן  ותבוקר בכיתה ע"י התלמידים והמורה וכך גם יעשה ביחס לעריכה השניה של התרגיל.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2560-03 בימוי קולנועי 1
Film Directing 1
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר קוסשוילי דובר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת