חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עריכה 2
  Editing 2                                                                                            
0851-2559-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200117אמכסיקו - אומנויותסדנה מר גרינפלד יוסף
סמ'  ב'1000-1200119מכסיקו - אומנויותסדנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

עריכה 2 היא סדנת המשך לעריכה 1 מסמסטר א' ומתנהלת במתכונת דומה. זוהי סדנה מעשית שבה מציגים הסטודנטים את עבודותיהם במהלך הסמסטר.

הבסיס לשיעור הוא תרגילי הבימוי והצילום שמבצעים הסטודנטים בסדנאות הרלבנטיות ואשר אותם הם עורכים לצורך סיום תהליך העשייה של התרגיל ומיצויו. ההתייחסות לעבודות הסטודנטים במהלך השיעור נעשית במתכונת של ביקורת עבודות בשיתוף הכיתה.

נושאים מרכזיים שהשיעור מתייחס אליהם: מפריים לשוט, משוט לסצנה, כללים בסיסיים של המשכיות וכיווני מסך, הזמן הקולנועי, בניית חלל ותחושת מרחב בסרט, רצף התמונות ובניית סיפור רהוט, עקרונות התחביר הקולנועי: גילוי הדרגתי, הפרדה, פעולה מקבילה. נקודת המבט בסצנה,  מה חשוב לבמאי ומה חשוב לצופה, תכנון הצילומים בהתאם לכללי השפה והתוצאה המקווה, המבט הטרי: היכולת והצורך לנסות וליצור משהו חדש מחומרי הסרט המצולמים

Course description

Editing 2 is a continuation of first semester’s Editing 1.

The class is based on Directing and Photography exercises produced by the students in relevant classes and which they edit to bring an exercises to its final stage. During the lesson the student’s work will be discussed with the participation of the other students.

Main issues that will be discussed: from frame to shot, from shot to scene, continuity and screen directions, cinematic time, building the feeling of space, the sequence of shots and coherent storytelling, principles of cinematic syntax: slow disclosure, separation, parallel action. POV of the scene, what is important to the director and what is important to the spectator, the shooting plan according to film language and wishful result, the fresh look: the ability and need to make something new from the shot material

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2559-03 עריכה 2
Editing 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר גרינפלד יוסף

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת