חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עריכה 2
  Editing 2  
0851-2559-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200119 מכסיקוסדנה מר שטויר דב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
עריכה 2 היא סדנת המשך לעריכה 1 מסמסטר א' ומתנהלת במתכונת דומה. זוהי סדנה מעשית שבה מציגים הסטודנטים את עבודותיהם במהלך הסמסטר.
הבסיס לשיעור הוא תרגילי הבימוי והצילום שמבצעים הסטודנטים בסדנאות הרלבנטיות ואשר אותם הם עורכים לצורך סיום תהליך העשייה של התרגיל ומיצויו. ההתייחסות לעבודות הסטודנטים במהלך השיעור נעשית במתכונת של ביקורת עבודות בשיתוף הכיתה.
נושאים מרכזיים שהשיעור מתייחס אליהם: מפריים לשוט, משוט לסצנה, כללים בסיסיים של המשכיות וכיווני מסך, הזמן הקולנועי, בניית חלל ותחושת מרחב בסרט, רצף התמונות ובניית סיפור רהוט, עקרונות התחביר הקולנועי: גילוי הדרגתי, הפרדה, פעולה מקבילה. נקודת המבט בסצנה, מה חשוב לבמאי ומה חשוב לצופה, תכנון הצילומים בהתאם לכללי השפה והתוצאה המקווה, המבט הטרי: היכולת והצורך לנסות וליצור משהו חדש מחומרי הסרט המצולמים
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2559-03 עריכה 2
Editing 2
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר שטויר דב

סילבוס מפורט/דף מידע
 
הפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
החוג לקולנוע וטלוויזיה
שם הקורס: עריכה 2Editing
מספר קורס: 0851-2559-03
מועד: סמסטר ב' - תשע"ה
יום ג', 10:00-12:00, חדר 120
היקף: 2 ש"ס
 
שם המרצה: דב שטוייר
שעות קבלה:
עריכה 2 היא סדנת המשך לעריכה 1 מסמסטר א' ומתנהלת במתכונת דומה. זוהי סדנה מעשית שבה מציגים הסטודנטים את עבודותיהם במהלך הסמסטר.
הבסיס לשיעור הוא תרגילי הבימוי והצילום שמבצעים הסטודנטים בסדנאות הרלבנטיות ואשר אותם הם עורכים לצורך סיום תהליך העשייה של התרגיל ומיצויו. ההתייחסות לעבודות הסטודנטים במהלך השיעור נעשית במתכונת של ביקורת עבודות בשיתוף הכיתה.
נושאים מרכזיים שהשיעור מתייחס אליהם: מפריים לשוט, משוט לסצנה, כללים בסיסיים של המשכיות וכיווני מסך, הזמן הקולנועי, בניית חלל ותחושת מרחב בסרט, רצף התמונות ובניית סיפור רהוט, עקרונות התחביר הקולנועי: גילוי הדרגתי, הפרדה, פעולה מקבילה. נקודת המבט בסצנה, מה חשוב לבמאי ומה חשוב לצופה, תכנון הצילומים בהתאם לכללי השפה והתוצאה המקווה, המבט הטרי: היכולת והצורך לנסות וליצור משהו חדש מחומרי הסרט המצולמים
דרישות קדם:
  • השתתפות בסדנת עריכה 1
  • שליטה בתוכנת עריכה
דרישות הקורס:
  • נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשעורים.
  • הגשת תרגילים ושיפורם בהתאם להערות ותובנות שעלו בשיעור.
אלמנטים אלה מרכיבים את הציון הסופי בקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת