חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עריכה 2
  Editing 2                                                                                            
0851-2559-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600206גמכסיקו - אומנויותסדנה ד"ר בן זאב יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ֿהקורס יתבסס רובו ככולו על עבודה יחידנית, בחונכות אינדיבידואלית של המרצה, בסרטי הגמר של הסטודנטים, ניתוחם, ועבודה אינטנסיבית עליהם. רוב העבודה תיעשה על ידי הסטודנטים בבית, כהכנה למפגש החונכות

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2559-02 עריכה 2
Editing 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר בן זאב יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת