חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  עריכה 1
  Editing 1                                                                                            
0851-2558-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600119מכסיקו - אומנויותסדנה ד"ר בן זאב יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס יידונו לעומק יסודות העריכה, וייערך דיון תמידי אודות מהו הקאט הנכון. הקורס יתבסס רובו ככולו על צפייה וניתוח התרגילים של הסטודנטים, והדיון ייערך בכמה הקשרים: האחד, ההקשר ההסטורי, בו ילמדו הסטודנטים על העריכה בראי ההתפתחות הטכנולוגית - מההתחלות ב-16 מ״מ ועד העידן הדיגיטלי, כולל היכרות מכשיר ה״סטינבק״; ויושם דגש על ההיבט הסגנוני והאינטלקטואלי של העריכה. הקשר נוסף הוא הסאונד בקולנוע: חשיבותו, וחשיבות וההפרדה בין הסאונד לתמונה, וזאת תוך ניתוח כל מרכיב בנפרד. כמו כן נדון בקורס על הקצב הקולנועי ונאזין למוזיקה לשם כך, וכן נצפה בקטעי סרטים לצורך הדגמה.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2558-02 עריכה 1
Editing 1
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר בן זאב יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת