חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תסריט לסרט קיץ
  Script for Summer Movie  
0851-2529-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1800-2000117 מכסיקוסדנה גב' וויניק מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"תסריט לסרט קיץ" היא סדנת המשך לסדנת "תסריט לסרט קצר". במהלכה ישוכתבו ויערכו הטריטמנטים של סרטי הקיץ. הסדנה תלווה בכתיבה שוטפת בכיתה ובבית. בסיומה יתבקשו הסטודנטים להגיש תסריט מלא לסרט קיץ באורך של 10-12 דק'.  
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2529-02 תסריט לסרט קיץ
Script for Summer Movie
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' וויניק מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
 
טופס סילבוס
 
 
שם הקורס בעברית – תסריט לסרט קיץ 
שם הקורס באנגלית
סמסטר _ב ___ תשעה
_2_ ש"ס
 
סוג המסגרת: (סדנה)
שם המרצה: ירון בלוך
טלפון:    6847

דואר אלקטרוני:    שעות קבלה:   

 
יום:             
בניין:               
חדר:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תאור הקורס  
"תסריט לסרט קיץ" היא סדנת המשך לסדנת "תסריט לסרט קצר". במהלכה ישוכתבו ויערכו הטריטמנטים של סרטי הקיץ. הסדנה תלווה בכתיבה שוטפת בכיתה ובבית. בסיומה יתבקשו הסטודנטים להגיש תסריט מלא לסרט קיץ באורך של 10-12 דק'.  
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפיה, הגשת תרגילים, תסריט מלא לסרט קיץ. 
(במידה ויש) דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
מרכיבי הציון הסופי
% 60 עבודה מסכמת, 20% הגשת תרגילים, % 20 השתתפות בכיתה.
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1.  לחשוב מחשבה אחת בלבד, ולחשוב אותה עד תומה: התסריט הקצר כסיטואציה שמתרחשת בזמן ובחלל אחד.
2. על המקום: הלוקיישן והסיפור, המוזיאון של הדמות, המקום הישראלי, המרחב של המבט
3. החיים כמשל: מה בין דימוי, מטאפורה, מטונימיה. פעילות מטאפורית בתסריט
4. ריטואל ושבירתו: ריטואל וקונפליקט, המקהלה היוונית בקולנוע.
5. מה רוצה התסריט: כיצד לנסח הצהרת כוונות.
6. גלגולי לשון: טקסט, סאבטקסט, דיאלוג.
7. כלי עבודה: שאלוני תסריט ובימוי, כרטיסיות, מאגר אסוציציות.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
 (במידה ויש) חומר עזר נוסף 
 (במידה ויש) חומר מחייב למבחן/עבודה
הגשת תסריט מלא לסרט קיץ 
(במידה ויש) הערות או שונות 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת