חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ניתוח תסריטים לבימוי
  Analyzing Scripts for Directing                                                                      
0851-2526-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600209מכסיקו - אומנויותשיעור ות פרופ רובנשטין דב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

היכולת לנתח את התסריט אותו מתעתדים לביים היא שלב הכרחי בהכנות לקראת בימוי הסרט.

ההבנות הנוגעות לסוג התסריט, נקודות החוזק והחולשה שלו והמבנה התימטי  העומד בבסיסו, הם כלים חשובים המנחים את הבמאי במערכות השיקולים שלו. במסגרת השיעור ינתחו התלמידים את תסריט סרט הקיץ שלהם בעזרת הכלים שירכשו.

Course description

The ability to analyze the script it plans to stage is an essential step preparations for directing a movie.

Understanding concerning the type of script, strengths and weaknesses and the thematic structure underlying it, are important tools to guide the director in his considerations. As part of the lesson the students will analyze their summer movie script using tools acquired.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2526-01 ניתוח תסריטים לבימוי
Analyzing Scripts for Directing
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ רובנשטין דב

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת