חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניתוח תסריטים לבימוי
  Analyzing Scripts for Directing                                                                      
0851-2526-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600209מכסיקו - אומנויותשיעור ות פרופ רובנשטין דב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

היכולת לנתח את התסריט אותו מתעתדים לביים היא שלב הכרחי בהכנות לקראת בימוי הסרט.

ההבנות הנוגעות לסוג התסריט, נקודות החוזק והחולשה שלו והמבנה התימטי  העומד בבסיסו, הם כלים חשובים המנחים את הבמאי במערכות השיקולים שלו. במסגרת השיעור ינתחו התלמידים את תסריט סרט הקיץ שלהם בעזרת הכלים שירכשו.

Course description

The ability to analyze the script it plans to stage is an essential step preparations for directing a movie.

Understanding concerning the type of script, strengths and weaknesses and the thematic structure underlying it, are important tools to guide the director in his considerations. As part of the lesson the students will analyze their summer movie script using tools acquired.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2526-01 ניתוח תסריטים לבימוי
Analyzing Scripts for Directing
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ רובנשטין דב

666סילבוס מפורט/דף מידע

החוג לקולנוע וטלויזיה

ניתוח תסריטים לבימוי  
Script Analysis For Directors

שם המורה: דובי רובינשטיין

drubin@post.tau.ac.il  

 

סדנה

היכולת לנתח את התסריט אותו מתעתדים לביים היא שלב הכרחי בהכנות לקראת בימוי הסרט.

ההבנות הנוגעות לסוג התסריט, נקודות החוזק והחולשה שלו והמבנה התימטי  העומד בבסיסו, הם כלים חשובים המנחים את הבמאי במערכות השיקולים שלו. במסגרת השיעור ינתחו התלמידים את תסריט סרט הקיץ שלהם בעזרת הכלים שירכשו.

 

רשימת הנושאים שיועלו בסדנה: (סדר הצגת הנושאים נתון לשינויים)

תסריט המונע על ידי נרטיב

תסריט המונע על ידי דמות

התסריט המאוזן

טכניקות לאיזון תסריט

יצירת מראית עין של איזון

סרט פואנטה וסרט דמות

ניתוח באמצעות קביעת הנכסים המרכזיים של התסריט

מבנה תימטי

הבמאי כמפרש התסריט

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים:

הגשת שני תרגילי ניתוח תסריט במהלך הסמסטר

הגשת ניתוח תסריט סרט הקיץ כעבודת סיום

 

מרכיבי הציון:

תרגילים 30%

עבודת סיום 40%

השתתפות בכיתה 30%

 

פריטי רשימת קריאה:

                          

  -     Lajos Egri - The Art of Dramatic Writing        

  -     Robert Mckee - Story    

  -     Linda Seger - How to make a good script better                                   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת