חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רעיון לסדרת טלוויזיה
  Concept for a television series                                                                      
0851-2123-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1800-2000117אמכסיקו - אומנויותשיעור גב' מרום תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פתוח רעיון לסדרת טלויזיה עבור מגמת תסריטאות בלבד. הקורס ילווה את הסטודנטים משלב הרעיון לסדרה ועד רעיון מלא לסדרת טלויזיה. זהו הקורס הראשון במסלול שבהמשכו הסטודנטים ממשיכים לכתוב סדרת טלויזיה מהרעיון עליו הם עובדים בסדנא.

 

Course description

Open an idea for a TV series only screenwriting trend. The course will be accompanied by students from concept to concept full series television series. This course is the first course students continue to write a sequel TV series idea that they use in the workshop.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2123-01 רעיון לסדרת טלוויזיה
Concept for a television series
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' מרום תמר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת