חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  רעיון לסדרת טלוויזיה
  Concept for a television series  
0851-2123-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200117 מכסיקושיעור גב' נמדר-תמאם אסתר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שיעור חובה לתלמידי מגמת תסריטאות בתואר ראשון, מיועד לתלמידי המגמה בלבד.
במסגרת הקורס הסטודנטים יעלו ויפתחו רעיונות לסדרות טלוויזיה, תוך לימוד של עקרונות ושיטות בכתיבה הטלוויזיונית. הקורס ילווה בכתיבה וקריאה שוטפת של חומרים, בדיונים בכיתה ובסופו יתבקשו הסטודנטים להגיש הצעה מגובשת לסדרה בהיקף של 5-7 עמודים.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2123-01 רעיון לסדרת טלוויזיה
Concept for a television series
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' נמדר-תמאם אסתר

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
החוג לקולנוע וטלוויזיה
 
רעיון לסדרת טלוויזיה
Developing a Television Series
מס' קורס: 0851-2123-01
סמסטר ב' , תשע"ה
יום ג', 10:00-12:00 , מקסיקו חדר 117
 
 
מרצה: אסתר נמדר- תמאם
טלפון:  5442721 – 03
כתובת אי-מייל:namdares@post.tau.ac.il
שעות קבלה: בתאום מראש
 
 
תאור הקורס:
שיעור חובה לתלמידי מגמת תסריטאות בתואר ראשון, מיועד לתלמידי המגמה בלבד. במסגרת הקורס הסטודנטים יעלו ויפתחו רעיונות לסדרות טלוויזיה, תוך לימוד של עקרונות ושיטות בכתיבה הטלוויזיונית. הקורס ילווה בכתיבה וקריאה שוטפת של חומרים, בדיונים בכיתה ובסופו ידרשו הסטודנטים להגיש הצעה מגובשת לסדרה בהיקף של 5-7 עמודים.
 
דרישות הקורס ומרכיבי הציון:
·        נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים: 50%
·        הגשת מטלות שוטפת ומטלת סיום הקורס: 50%
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת