חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מספור לסרט- פרוזה מול דרמה
  Story to Script ? Prose vs. Drama                                                                    
0851-2122-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1800-2000119מכסיקו - אומנויותשיעור ות מר כ"ץ יואב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנה לכתיבת סיפורים דרמטיים וחידוד הכלים העלילתיים.

 

 

Course description
A workshop for short stories writing while sharpening your dramatic and plot tools
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2122-01 מספור לסרט- פרוזה מול דרמה
Story to Script ? Prose vs. Drama
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר כ"ץ יואב

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

מסיפור לסרט - פרוזה מול דרמה

Story to Script – Prose vs. Drama

סמסטר א' תשע"ז

2 ש"ס

סוג המסגרת: שו"ת

תאור הקורס  

סדנה לכתיבת סיפורים דרמטיים וחידוד הכלים העלילתיים.

A workshop for short stories writing while sharpening your dramatic and plot tools

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, כתיבת 3 סיפורים קצרים באורך משתנה, קריאת סיפורים של משתתפי הסדנה וניתוחם, יישום בכתיבת הסיפורים של האלמנטים הנלמדים בקורס. 

 

מרכיבי הציון הסופי

שקלול ע"י המרצה של עמידה בדרישות הקורס לפי הגשת תרגילים ואיכותם והשתתפות בכיתה

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

מה דרמטי בסיפור? מהו הדבר שקורה? מה הופך סיפור "רגיל" לדרמטי? כאוס. קונפליקט. דרכים ליצירתו, פתרון הקונפליקט כאמירה המשמעותית בסיפור. אמצעים דרמטיים. המבנה העלילתי. סמלים, שפה ויזואלית. פיתוח דמות האנטגוניסט וכוחות ההתנגדות כמפתח לסיפור טוב יותר.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת