חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מספור לסרט- פרוזה מול דרמה
  Story to Script ? Prose vs. Drama  
0851-2122-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1800-2000119 מכסיקושיעור ות מר כ"ץ יואב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סדנה לכתיבת סיפורים דרמטיים וחידוד הכלים העלילתיים.
Course description
A workshop for short stories writing while sharpening your dramatic and plot tools
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2122-01 מספור לסרט- פרוזה מול דרמה
Story to Script ? Prose vs. Drama
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר כ"ץ יואב

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
 
סילבוס
 
מסיפור לסרט - פרוזה מול דרמה
Story to Script – Prose vs. Drama
סמסטר א' תשע"ה
2 ש"ס
 
סוג המסגרת: סדנה
 
שם המרצה: מר יואב כ"ץ
טלפון:    03-7323196
דואר אלקטרוני:    ztakoy@gmail.com
שעות קבלה:   
יום:             
בניין:               
חדר:        
(ניתן להוסיף או למחוק:) לפי תאום טלפוני מראש  
(במידה ויש): שם מתרגל
טלפון:
דואר אלקטרוני:
שעות קבלה:
יום:
בניין:
חדר:
                                      (ניתן להוסיף:)                                       לפי תאום טלפוני מראש
 
תאור הקורס  
סדנה לכתיבת סיפורים דרמטיים לשם חידוד הכלים העלילתיים והתסריטאיים העומדים לרשות הכותב לקולנוע.
A workshop for short stories writing while sharpening your dramatic and plot tools
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, כתיבת 3 סיפורים קצרים באורך משתנה, קריאת סיפורים של משתתפי הסדנה וניתוחם, יישום בכתיבת הסיפורים של האלמנטים הנלמדים בקורס, קריאת תסריטים. 
 
מרכיבי הציון הסופי
שקלול ע"י המרצה של עמידה בדרישות הקורס לפי הגשת תרגילים ואיכותם והשתתפות בכיתה
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
מה דרמטי בסיפור? מה הופך סיפור "רגיל" לדרמטי? כאוס. קונפליקט. דרכים ליצירתו, פתרון הקונפליקט כאמירה המשמעותית בסיפור. אמצעים דרמטיים. המבנה העלילתי. סמלים, שפה ויזואלית. פיתוח דמות האנטגוניסט וכוחות ההתנגדות כמפתח לסיפור טוב יותר.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת