חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תסריט קצר להפקה
  Writing the Short Movie's Script - A Workshop  
0851-2003-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1600119אמכסיקושיעור ות מר בלוך ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סדנה
הקורס מיועד לסטודנטים העתידים  לביים סרט קצר במהלך הקיץ.
במהלך הקורס נעסוק בפיתוח רעיון לסרט קצר על- פי השלבים הבאים: רעיון של סטודנט, פיתוח דמויות,
 מבנה עלילה, תחקיר, סינופסיס/ טריטמנט. הבסיסים התיאורטיים של התסריטאות יותאמו לגופו של הרעיון
 הנדון.
התרגילים המעשיים בכתיבה ירחיבו את יכולתם וניסיונם של הסטודנטים בכתיבה.
דרישותיו הג'אנריות הייחודיות של הסרט הקצר ידונו באמצעות דוגמאות.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-2003-02 תסריט קצר להפקה
Writing the Short Movie's Script - A Workshop
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר בלוך ירון

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
 
טופס סילבוס
 
 
שם הקורס בעברית – תסריט קצר להפקה 
שם הקורס באנגלית
סמסטר _א___ תשע"ה
_2_ ש"ס
 
סוג המסגרת: (סדנה)
שם המרצה: ירון בלוך
טלפון:    6847

דואר אלקטרוני:    שעות קבלה:   

 
יום:             
בניין:               
חדר:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תאור הקורס  
סדנת כתיבה שבמהלכה יתורגלו ויילמדו מושגי יסוד מתחום הפואטיקה של התסריט. בכל מפגש יוצגו נושאים חדשים וייערך דיון בתרגילי התלמידים. בסיום הסדנה יתבקשו הסטודנטים להגיש טריטמנט לסרט קיץ.  
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפיה, הגשת תרגילים, טריטמנט לסרט קיץ. 
(במידה ויש) דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
מרכיבי הציון הסופי
% 40 עבודה מסכמת, 40% הגשת תרגילים, % 20 השתתפות בכיתה.
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1. לברוא את הצופה: המפגש הראשון עם הצופה, השם ומשמעותו, הארוטיקה של הזמן.
2. לכתוב תסריט, לכתוב טראומה: המנוע של התסריט, סוגים שונים של תשוקה, אירוע מחולל כטראומה.
3. להחסיר את הדמות: חיים ביוגרפיים של דמות מול חיים קולנועיים, דמות מסוכמת מול דמות מתגלה.
4. הווה, אוטונומי, דחוס: תפיסת הזמן בתרבות היוונית מול תפיסת הזמן היהודית, האוטונומיה של התסריט, התנאים לדחיסות הנראטיבית.
 
5. תשואה דרמטית: ברירת המחדל העלילתית, רגע פרמיירי, מה בין זיהוי, גילוי ווידוי. פעולה מול עשייה.
6. מלחמת העולמות: הקונפליקט הדרמטי לסוגיו, הקשר בין קונפליקט, מקום, זמן ופעולה. 
7. מה יקרה אם: פרמיס דרמטי, הצהרת כוונות וסינופסיס.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
 (במידה ויש) חומר עזר נוסף 
 (במידה ויש) חומר מחייב למבחן/עבודה
הגשת טריטמנט לסרט קיץ 
(במידה ויש) הערות או שונות 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת