חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא ליצירה בטלוויזיה
  Introduction to television-studio production  
0851-1511-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'0800-1400122אמכסיקוסדנה גב' בנאי סיגלית
סמ'  ב'0800-1400122אמכסיקוסדנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים מושגי יסוד בהפעלת אולפן טלוויזיה וברוטינת העבודה באולפן. במהלך
 הקורס נדרשים התלמידים להכין שלושה תרגילי חובה ותרגיל חופשי אחד.
                1. סיפור בתמונות - צילום 3 מוקדי צילום בעזרת שתי מצלמות והתוודעות להפעלת האולפן.
                2. הדגמה.
                3. ראיון.
                4. תרגיל חופשי של סיטואציה דרמטית המשמש כתרגיל מסכם וכתרגיל הגשה לועדה.
            במהלך כל התרגילים נלמדים הנושאים הבאים: תאורה בסיסית, סימון תסריט, הוראות הפעלה באולפן, הגדרת שוטים ותנועות מצלמה, סוגי עדשות, פלור פלן (התלבטויות, מעברים 180 מעלות.)
Course description
The target of the class is to train the students to operate a TV studio and to introduce them to the basic methods of running a multicamera  coverage of a TV program. The students learn the basic of TV lighting, marking and quing of the script, definitions of shots and drawing a basic floor plan.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-1511-03 מבוא ליצירה בטלוויזיה
Introduction to television-studio production
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' בנאי סיגלית

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 דרמה: דיאלוג בין שני שחקנים בלוקיישן אחד. בצפייה וניתוח העבודות בסוף כל שעור יושם דגש כתיבת התסריט, השפה הויזואלית והעבודה עם השחקנים.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת