חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות ביצירה לטלוויזיה
  Introduction to Television-Studio Production                                                         
0851-1511-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'0800-1400122אמכסיקו - אומנויותסדנה מר שפירא ערן
סמ'  ב'0800-1400122אמכסיקו - אומנויותסדנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הכרות עם פורמטים בסיסיים של תכניות טלוויזיה והתנסות בהפקתם.

הפקה של תכנית טלוויזיה בינלאומית בשיתוף אוניברסיטאות בקנדה, הודו, ארה"ב

הכרות ותרגול של ציוד הפקה בטלוויזיה (אולפן, מצלמות, תאורה וקול).
עקרונות בסיסיים בפיתוח פורמט טלוויזיוני. |
הערה חשובה: כל הפקות הסדנה מתקיימות באולפן הטלוויזיה. לפיכך יש חשיבות גדולה לנוכחותכם בשיעורים ולרמת ההשתתפות בשיעור ובהפקות.

Course description

Knowledge of basic formats of TV programs and their production process.
Production of an international television program in collaboration with universities in Canada, India, USA
Introduction and practice of television production equipment (studio cameras, lighting and sound).
Basic principles in the development of a television format.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-1511-01 יסודות ביצירה לטלוויזיה
Introduction to Television-Studio Production
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר שפירא ערן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת