חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים
  Musical Meanings: Empirical Studies  
0845-5129-01
אמנויות
סמ'  ב'1400-1600002מבוכמן-מהטהסמינר פרופ איתן זהר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סמינריון זה הוא המשך לקורס ״משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים (א)״ מן הסמסטר הראשון. בסמינריון נדון בשאלות מחקר ספציפיות העולות מן הנושאים שנלמדו בקורס המכין, (ביניהם מחקר אמפירי של מוזיקה ורגש, מטפורה ומוזיקה, מוזיקה וקשרים בין-חושיים, מוזיקה וגוף), שאלות שיבחרו וייחקרו על ידי תלמידי הסמינר.

Course description

This research seminar continues the course Musical meanings: Empirical studies (1), conducted in the 1st semester.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-5129-01 משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים
Musical Meanings: Empirical Studies
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ איתן זהר

סילבוס מפורט/דף מידע

ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים (ב)

 Musical meanings: Empirical studies (2)

סמסטר ב׳ תשע"ט

סמינריון, 2 ש"ס

 

 

שם המרצה: פרופ' זהר איתן

דואר אלקטרוני:   zohar44@yahoo.com

 zeitan@post.tau.ac.il

 

שעות קבלה:   לפי תאום מראש

 

תיאור הקורס:

סמינריון זה הוא המשך לקורס ״משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים (א)״ מן הסמסטר הראשון. בסמינריון נדון בשאלות מחקר ספציפיות העולות מן הנושאים שנלמדו בקורס המכין, (ביניהם מחקר אמפירי של מוזיקה ורגש, מטפורה ומוזיקה, מוזיקה וקשרים בין-חושיים, מוזיקה וגוף), שאלות שיבחרו וייחקרו על ידי תלמידי הסמינר. במהלך הסמינריון יעבדו המשתתפים אינדיבידואלית על הנושא שבחרו, ייפגשו עם המרצה לפגישות הנחייה יחידניות, ויציגו מספר פעמים את התקדמות מחקרם בפני הכיתה. התלמידים יוכלו לבחור מסגרות מחקר שונות, ביניהן מחקר אמפירי מקורי בנושא שבחרו, סקירה ביקורתית של ספרות המחקר בנושא נבחר, או עבודה שתקשר בין מחקרים קוגניטיביים אודות משמעויות מוזיקאליות לתיאוריה וניתוח מוזיקאלי. במסגרת הסמינריון יתקיימו גם הרצאות של חוקרים אורחים העוסקים בנושאים רלבנטיים.

This research seminar continues the course Musical meanings: Empirical studies (1), conducted in the 1st semester. The seminar will investigate specific research questions stemming from the topics of the earlier course (e.g., empirical research of music and emotion, music and cross-modal correspondences, metaphor and music, or embodied music cognition), questions to be selected and studied by the course participants.  Lectures by guest researchers will also be integrated in the seminar.

 

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות, בחירת והגדרת נושא לעבודה, איסוף ביבליוגרפיה ועיון בספרות הרלבנטית, הכנת המחקר בהתאם לבחירת התלמיד (סיכום ביקורתי של ספרות המחקר, ניסוי, או ניתוח מוזיקאלי), הצגת 2-3 רפרטים בכתה, עבודה סמינריונית או עבודת סיום קורס.

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

השתתפות בקורס ״משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים (א)״ בסמסטר הראשון או בקורס אחר בקוגניציה מוזיקאלית היא תנאי קבלה לשיעור. תלמידים המעוניינים להשתתף בסמינר ואינם עומדים בתנאי זה, אך לדעתם רכשו ידע ומיומנויות רלבנטיות במסגרות אחרות, מתבקשים לפנות למרצה.

 

מרכיבי הציון הסופי

30% רפרטים בע״פ, 70% עבודה כתובה.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים):  ר׳ ״תיאור הקורס״ למעלה והסילבוס לקורס ״משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים (א

 

רשימת ספרות: לביבליוגרפיה בסיסית – ר׳ רשימת הספרות לקורס ״משמעויות מוזיקאליות: מחקרים אמפיריים (א)״.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת