חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  Musical Performance: Brain, Body, Environment
  Musical Performance: Brain, Body, Environment  
0845-5128-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400017מבוכמן-מהטהסמינר ד"ר גזית עופר
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק במחקר של קוגניציה מוזיקלית בגישה אתנומוזיקולוגית. נדון בשאלות הנוגעות לאוניברסליות והפרטיקולריות התרבותית של תופעות מוזיקליות שונות, ובתיאוריות של תפיסה וקוגניציה המעמידות את היחס בין הגוף לסביבה במרכזן.

Course description

The course deals with the study of musical cognition from an ethnomusicological approach.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-5128-01 Musical Performance: Brain, Body, Environment
Musical Performance: Brain, Body, Environment
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר גזית עופר

סילבוס מפורט/דף מידע

סמינר מ״א סמס׳ ב׳ אנגלית (פתוח לב״א באישור מרצה).  

 2018-201

 

שעות קבלה בתיאום עם המרצה

 

תיאור קורס
הקורס עוסק במחקר של קוגניציה מוזיקלית בגישה אתנומוזיקולוגית. נדון בשאלות הנוגעות לאוניברסליות והפרטיקולריות התרבותית של תופעות מוזיקליות שונות, ובתיאוריות של תפיסה וקוגניציה המעמידות את היחס בין הגוף לסביבה במרכזן. נעסוק בתהליכים קוגניטיביים הקשורים ביצירה, למידה, המשגה, היזכרות, שחזור ואלתור בתרבויות שונות, כמו גם בתהליכים טקטיליים-מוטוריים הקשורים בהפקה וסנכרון של קצב. במהלך הקורס נדון במחקרים הנערכים במעבדה על סמך מתודולוגיות העושות שימוש בדוגמאות מוזיקליות סינתטיות, אולם גם במחקר המבוסס על ביצוע חי ואתנוגרפיה של מצבים מוזיקליים בזמן אמת ובחסרונות והיתרונות של כל אחת מהגישות. כחלק מהתמקדות במוזיקאים מבצעים, נדון בכישורים הקוגניטיביים הייחודים למוזיקאים, בהם אינטראקציה בין נגנים, זיכרון מבוזר, תפישה וזיכרון גופניים, והמידה בה יכולות אלו ניתנות להמרה לשדות פעילות אחרים או מוגבלות לעשייה מוזיקלית.
 

The course deals with the study of musical cognition from an ethnomusicological approach. We will discuss questions concerning the universal and cultural specificity of different musical phenomena, and theories of perception and cognition that place the relationship between the body and the environment at their center. We will deal with cognitive processes related to the creation, learning, conceptualization, recollection, reconstruction and improvisation in different cultures, as well as the sensorimotor processes associated with the production and synchronization of rhythm. During the course we will discuss studies conducted in the laboratory based on methodologies that use synthetic musical examples, but also research based on live performance and ethnography of real-time musical situations and consider the disadvantages and advantages of each approach. As part of the focus on performing musicians, we will discuss the unique cognitive skills of musicians, including interaction between musicians, distributed memory, perception and physical memory, and the extent to which these abilities can be converted to other fields of activity or restricted to musical experitiese.

 

 

דרישות הקורס:


השתתפות, קריאה, האזנה 30%

פרוייקט סיום ופרזנטציה (אודיו + טקסט)  70%

 

  ביבליוגרפיה

 • Baily, John. 1988 “Anthropological and Psychological Approaches to the Study of Music Theory and Musical Cognition,” Yearbook for Traditional Music 20/1: 114-124.
 • Huron, David. 2006. Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation. Cambridge: MIT Press.
 • Iyer, V.,(2002) “Embodied Mind, Situated Cognition, and Expressive Microtiming in African-American Music.” Music Perception 19 (3): 387–414.
 • Kippen, James 1987. “An Ethnomusicological Approach to the Analysis of Musical Cognition.” Music Perception 5/2: 173-196.
 • Krumhansl, Carol L. 1992. “Internal Representations for Music Perception and Performance.” Cognitive Bases of Musical Communication. M. R. Jones and S. Holieran. Washington, D.C.: American Psychological Association: 197-212.
 • Lakoff, George. 1987. Women, Fire, Dangerous Things. Chicago: University of Chicago Press. Part 1, pp. 5- 154.)
 • Large, E. W. (2008). Resonating to musical rhythm: Theory and experiment. In S. Grondin (Ed.), Psychology of time Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd. (pp. 189–232).
 • Lerdahl, F., & Jackendoff, R. (1983). A generative theory of tonal music. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Moisala, Pirkko 1995. “Cognitive Study of Music as Culture — Basic Premises for “Cognitive Ethnomusicology”,” Journal of New Music Research 24/1: 8-20.
 • Pressing J (1988). Improvisation: methods and models, In Generative Processes in Music, Ed. Sloboda, J., Oxford: Caldron, pp. 129-178.
 • Pressing J (1998). Psychological constraints on improvisational expertise and skill. In B Nettl, ed., In the course of performance , University of Chicago Press, Chicago, IL.  pp. 47–67.
 • Repp, B. H. (2005). “Sensorimotor synchronization: A review of the tapping Literature.” Psychonomic Bulletin & Review 12: 969–992.

Sloboda, John A. 1985. The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music. Oxford Psychology Series No. 5. Oxford: Clarendon Press. Chapter 7: “The Musical Mind in Context: Culture and Biology,” pp. 239- 268.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת