חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קוגניציה מוזיקלית: סמינריון אמפירי
  Empirical Seminar in Music Cognition  
0845-4130-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200002מבוכמן-מהטהסמינר פרופ איתן זהר
סמ'  ב'1000-1200002מבוכמן-מהטהסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסגרת סמינריון זה יעצבו, יבצעו וינתחו התלמידים, אינדיבידואלית או בקבוצות קטנות, ניסויים  בתפיסה ובקוגניציה מוזיקאלית. נושאים אפשריים למחקר במסגרת הסמינריון כוללים: תפיסת המבנה המוזיקאלי, מוזיקה ורגש, שמיעה אבסולוטית, מוזיקה וקשרים בין החושים. נבדקת גם אפשרות לשלב את תלמידי הסמינריון במחקר על מוזיקה ונפגעי אלצהיימר. הסמינריון מיועד לתלמידים בעלי רקע בסיסי לפחות בתיאוריה מוזיקאלית ובמחקר קוגניטיבי.

Course description

Participants in this seminar will design, conduct and analyze – individually or in small groups – original experimental work in music cognition. Possible topics include: perception of musical structure, music and emotion, absolute pitch, music and cross-modal correspondences. Students should have some background in basic music theory and cognitive research.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4130-01 קוגניציה מוזיקלית: סמינריון אמפירי
Empirical Seminar in Music Cognition
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ איתן זהר

סילבוס מפורט/דף מידע

ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: קוגניציה מוזיקאלית: סמינריון אמפירי

Empirical seminar in music cognition

 

שנתי, תשע"ח

סמינריון מ"א, 4 ש"ס

מרצה: פרופ' זהר איתן

דואר אלקטרוני:     zeitan@post.tau.ac.il

   

 

שעות קבלה     

בתיאום מראש

 

תיאור הקורס בעברית ובאנגלית:

במסגרת סמינריון זה יעצבו, יבצעו וינתחו התלמידים, אינדיבידואלית או בקבוצות קטנות, ניסויים  בתפיסה ובקוגניציה מוזיקאלית. נושאים אפשריים למחקר במסגרת הסמינריון כוללים: תפיסת המבנה המוזיקאלי, מוזיקה ורגש, שמיעה אבסולוטית, מוזיקה וקשרים בין החושים. נבדקת גם אפשרות לשלב את תלמידי הסמינריון במחקר על מוזיקה ונפגעי אלצהיימר. הסמינריון מיועד לתלמידים בעלי רקע בסיסי לפחות בתיאוריה מוזיקאלית ובמחקר קוגניטיבי.

Participants in this seminar will design, conduct and analyze – individually or in small groups – original experimental work in music cognition. Possible topics include: perception of musical structure, music and emotion, absolute pitch, music and cross-modal correspondences. Students should have some background in basic music theory and cognitive research.

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות פעילה, עיצוב, ביצוע וניתוח ניסוי מקורי, הצגת שלושה רפרטים בכיתה, כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית.

 

דרישות קדם או תנאי קבלה:

הסמינר  פתוח לתלמידים מביה"ס למוזיקה, ביה"ס לפסיכולוגיה, בי"ס סגול למדעי המוח והמגמה הקוגניטיבית בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח ובתנאי שהם בעלי רקע מתאים במוזיקה ובלימודים קוגניטיביים. הרקע המינימלי במוזיקה: ידיעת תיאוריה מוזיקאלית ברמת כניסה לביה״ס למוזיקה;  הרקע המינימאלי בקוגניציה: קורס אחד לפחות בקוגניציה מוזיקאלית, מבוא לתפיסה, מבוא למדעים קוגניטיביים, או שיטות מחקר בפסיכולוגיה ניסויית. לתלמידים שאינם בעלי הכשרה מספקת בסטטיסטיקה תינתן עזרה מקצועית בניתוח התוצאות. תלמידים שאינם בטוחים אם הם מתאימים לסמינר מוזמנים ליצור קשר עם המרצה.

 

מרכיבי הציון הסופי

70% עבודה בכתב, 30% רפרטים בכיתה.

 

נושאי הקורס:

 

שיעור

נושא השיעור

1

הצגת מבנה הסמינר ונושאיו. שיחה חופשית על נושאים בקוגניציה מוזיקאלית המעניינים את התלמידים

2

סקירת תחומי ושיטות מחקר בקוגניציה מוזיקאלית (1): הזמן המוזיקאלי

3-4

סקירת תחומי ושיטות מחקר בקוגניציה מוזיקאלית (2) גובה צליל: תפיסת טונאליות, מבנה מלודי והרמוני  

5

סקירת תחומי ושיטות מחקר בקוגניציה מוזיקאלית (3): ״צורה״ מוזיקאלית

6

סקירת תחומי ושיטות מחקר בקוגניציה מוזיקאלית (4): מוזיקה ורגש

7

סקירת תחומי ושיטות מחקר בקוגניציה מוזיקאלית (5): מוזיקה וקשרים בין החושים; משמעויות המוזיקה

8-9

פגישות אינדיבידואליות: בחירת וסקירת נושאי המחקר

10-12

סקירת הרקע המחקרי בנושאים שנבחרו על ידי התלמיד. רשימת מקורות תינתן לאחר בחירת הנושאים.

12-14

פגישות אינדיבידואליות לתכנון ועיצוב ראשוני של הניסויים

חופשת סמסטר

פיילוטים

15-17

הצגת גרסה ראשונית של הניסויים בכיתה: פיילוט, הצגת הניסוי ודיון בכיתה

18-19

פגישות אינדיבידואליות: עיצוב סופי של הניסויים ודיון בבעיות שהתגלו

20-23

בכיתה: סקירת מחקרים עדכניים בנושאים שנבחרו על ידי התלמידים (רשימת מקורות – בתחילת הסמסטר); במקביל – המשך ביצוע הניסויים

24-25

פגישות אינדיבידואליות לדיון בתוצאות ובניסויי המשך.  הכנה לרפרטים המסכמים.

26-28

רפרטים: סיכום תוצאות הניסויים ודיון בהן.

 

מקורות בסיסיים (רשימת קריאה נוספת תינתן לאחר בחירת נושאי הניסויים):

 

Ashley, R., & Timmers, R. (Eds.). (2017). The Routledge Companion to Music Cognition. London: Routledge (selected chapters).

Snyder, B. (2000). Music and memory: An introduction. MIT press (selected chapters)

Tan, S. L., Pfordresher, P., & Harré, R. (2010). Psychology of music: From sound to significance. Psychology Press (selections).

Thompson, W. F. (2015). Music, Thought and Feeling: Understanding the Psychology of Music (2nd edition). New York: Oxford University Press (selections).

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1