חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדי
  Monterverdi's Musical Theatre: Between the Marvellous and the Wonderful  
0845-4128-01
אמנויות
סמ'  ב'1400-1800002מבוכמן-מהטהסמינר פרופ טנאי אסתר דורית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר זה נבחן את המעבר מהרנסנס לבארוק תוך התבוננות מעמיקה ביצירותיו של קלאודיו מונטורדי. דגש יושם על הקשר בין התפתחות שפת המוזיקה בתקופה בין 1580 ל 1650 לבין המעבר, בעקבות המהפכה המדעית והרפורמות הדתיות, מן העולם הישן לעולם החדש.
Course description
This seminar will focus on the transition from Renaissance to Baroque cultures through the prism of Claudio Monteverdi's musical works. We shall investigate the relation between changes in compositional techniques, aesthetic goals and musical principles of correctness on the one hand, and the scientific revolution(s) and the religious reformations on the other.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4128-01 נסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדי
Monterverdi's Musical Theatre: Between the Marvellous and the Wonderful
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ טנאי אסתר דורית

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: ניסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדי
Monteverdi's Musical Theatre: Between the Marvelous and the Wonderful
סמסטר ב' , תשע"ז
סמינר, 4 ש"ס
 
שם המרצה: פרופ' דורית טנאי
דוא"ל: tanai@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
בתאום מראש
 
 
תיאור הקורס
בסמינר זה נבחן את המעבר מהרנסנס לבארוק תוך התבוננות מעמיקה ביצירותיו של קלאודיו מונטורדי. דגש יושם על הקשר בין התפתחות שפת המוזיקה בתקופה בין 1580 ל 1650 לבין המעבר, בעקבות המהפכה המדעית והרפורמות הדתיות, מן העולם הישן לעולם החדש.
 
This seminar will focus on the transition from Renaissance to Baroque cultures through the prism of Claudio Monteverdi's musical works. We shall investigate the relation between changes in compositional techniques, aesthetic goals and musical principles of correctness on the one hand, and the scientific revolution(s) and the religious reformations on the other.
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, רפרט, כתיבת עבודה.
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
סיום בציון 80 ומעלה של קורס: תולדות המוזיקה בתקופת הרנסנס והבארוק.
 
מרכיבי הציון הסופי
עבודת סמינר או רפרט כתוב - 75%
הגשת רפרט בעל פה - 25%
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
• המפנה מן העולם הישן לעולם החדש
• מהפכות הדת והזיקה בין דת לאמנות
• מטמורפוזה של ז׳אנר וסגנון הלחנה: ספרי המדריגלים של מונטורדי
• יחסי טקסט מוזיקה על לרקע שינויים ותמורות בפואזיה האיטלקית
• הולדת האופרה כביטוי למפנה תרבותי
• ״אורפאוס״ של מונטורדי: ניתוח סגנוני וניתוח בהקשר תרבות התקפה
• ״הכתרתה של פופאה״: ניתוח סגנוני וניתוח בהקשר תרבות התקופה
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת