חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לראות את הקולות: קשרים בין החושים ומשמעויות המוזיקה
  Seeing Voices: Cross-Modal Correspondences and the Meanings of Music  
0845-4126-01
אמנויות
סמ'  ב'1600-1800001מבוכמן-מהטהסמינר פרופ איתן זהר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מחקרים אמפיריים בתפיסה, קוגניציה, ומדעי המוח מצביעים על כך שמאזינים מקשרים באופן עקבי מרכיבים מוזיקאליים בסיסיים כגובה צליל, עוצמה וגוון עם אספקטים של ראייה, מגע, תנועה, טעם וריח. אנלוגיות בין-חושיות אלו (לדוגמה, בין גובה צליל וגובה מרחבי, או עצמת צליל וגודל) הנתפסות לעיתים קרובות באופן אוטומטי ולא מודע, עשויות לספק כלי חשוב להבנת היבטים של משמעות מוזיקאלית, ובמיוחד להבנת הקשרים בין מוזיקה לטקסט, נרטיב, או "תכנית" תיאורית. בסמינר זה נסקור את המחקר האמפירי של אנלוגיות בין-חושיות, ונבחן בעזרת ניתוח של יצירות משלוש המאות האחרונות (של היידן, שוברט, מוסורגסקי, שנברג, צ'רנובין, ליגטי ואחרים) כיצד מעוצבות אנלוגיות כאלו במוזיקה, וכיצד הן מעצבות ומשנות קשרים בין מוזיקה לטקסט, נרטיב, או תיאור.
Course description
Recent research in experimental psychology has revealed that people consistently associate auditory features, like pitch height, loudness, or timbre, with aspects of sight, motion, touch--and evn taste and smell. These cross-modal correspondences (for instance, between pitch height and spatial height, or loudness and size), often perceived automatically and subconsciously, may provide a key to the understanding of aspects of musical meaning. In particular, they may shed light on the ways music associates with text, narrative and descriptive program. In this seminar we shall survey the empirical research of cross-modal correspondences, and investigate, through analyses of music by Haydn, Schubert, Mussorgsky, Schoenberg, Czernowin, and Ligeti, how such correspondences are shaped in music, and how they shape the relationships of music with text, narrative and program. In their presentations and papers, students will explore specific aspects of cross-modal correspondence in musical contexts.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4126-01 לראות את הקולות: קשרים בין החושים ומשמעויות המוזיקה
Seeing Voices: Cross-Modal Correspondences and the Meanings of Music
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ איתן זהר

סילבוס מפורט/דף מידע
שם הקורס: לראות את הקולות: קשרים בין החושים ומשמעויות המוזיקה
 
Seeing voices: Cross-modal correspondences and the meanings of music
סמסטר ב'
סמינריון (מ"א), 2 ש"ס
 
שם המרצה: פרופסור זהר איתן
דואר אלקטרוני: zeitan@post.tau.ac.il
 
שעות קבלה
לפי תאום מראש בדוא"ל
 
תיאור הקורס:
מחקרים אמפיריים בתפיסה, קוגניציה, ומדעי המוח מצביעים על כך שמאזינים מקשרים באופן עקבי מרכיבים מוזיקאליים בסיסיים כגובה צליל, עוצמה וגוון עם אספקטים של ראייה, מגע, תנועה, טעם וריח. אנלוגיות בין-חושיות אלו (לדוגמה, בין גובה צליל וגובה מרחבי, או עצמת צליל וגודל) הנתפסות לעיתים קרובות באופן אוטומטי ולא מודע, עשויות לספק כלי חשוב להבנת היבטים של משמעות מוזיקאלית, ובמיוחד להבנת הקשרים בין מוזיקה לטקסט, נרטיב, או "תכנית" תיאורית. בסמינר זה נסקור את המחקר האמפירי של אנלוגיות בין-חושיות, ונבחן בעזרת ניתוח של יצירות משלוש המאות האחרונות (של היידן, שוברט, מוסורגסקי, שנברג, צ'רנובין, ליגטי ואחרים) כיצד מעוצבות אנלוגיות כאלו במוזיקה, וכיצד הן מעצבות ומשנות קשרים בין מוזיקה לטקסט, נרטיב, או תיאור.
 
Course description:
Recent research in experimental psychology has revealed that people consistently associate auditory features, like pitch height, loudness, or timbre, with aspects of sight, motion, touch--and evn taste and smell. These cross-modal correspondences (for instance, between pitch height and spatial height, or loudness and size), often perceived automatically and subconsciously, may provide a key to the understanding of aspects of musical meaning. In particular, they may shed light on the ways music associates with text, narrative and descriptive program. In this seminar we shall survey the empirical research of cross-modal correspondences, and investigate, through analyses of music by Haydn, Schubert, Mussorgsky, Schoenberg, Czernowin, and Ligeti, how such correspondences are shaped in music, and how they shape the relationships of music with text, narrative and program. In their presentations and papers, students will explore specific aspects of cross-modal correspondence in musical contexts.
 
 
 
 
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, האזנה, הצגת רפרט בשיעור, כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת גמר קורס.
Attendance and active participation; reading and listening assignments; an aural presentation in class; Writing a seminar- or term paper.
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
הסמינר מיועד לתלמידי מ"א ודוקטורט, אך מספר מוגבל של תלמידי התואר הראשון בביה"ס למוזיקה ובמסלול הקוגניטיבי של תכנית הב"א הכללי במדעי הרוח יתקבל לסמינר באישור המרצה.
Though this is a graduate seminar, a limited number of advanced undergraduates will be accepted.
 
 
 
 
 
 
מרכיבי הציון הסופי
70% עבודה בכתב, % 30 רפרט בע"פ.
Seminar paper/term paper (70%); Aural presentation (30%).
 
נושאי הקורס
A detailed syllabus will be provided at the 1st class.
 
רשימת מקורות (נתונה לשינויים):
Clarke, E. F. (2005). Ways of listening: An ecological approach to the perception of musical meaning. Oxford University Press.
Eitan, Z. (In Press). Musical connections: Cross-modal correspondences. In Ashley, R., & Timmers, R. (Eds.). Routledge Companion to Music Cognition. London: Routledge.
Eitan, Z., & Tamir-Ostrover, H. (In Press). The sound of an infinite column: How music imagines unimaginable space. In M. Grimshaw, M. Walther-Hansen, & M. Knakkergaard (Eds.), The Oxford Handbook of Sound & Imagination. Oxford: Oxford University Press.
Eitan, Z., Timmers, R., & Adler, M. (In press). Cross-modal correspondences in a Schubert song. In D. Leech-Wilkinson and H. Prior (Eds.), Music and Shape. Oxford and New York: Oxford University Press.
Eitan, Z. (2013). How pitch and loudness shape musical space and motion: New finding and persisting questions. In S. L. Tan, A. Cohen, S. Lipscomb, & R. Kendall (Eds.), The Psychology of Music in Multimedia. (pp. 161-187). Oxford: Oxford University Press.
Godøy, R. I., & Leman, M. (Eds.). (2010). Musical gestures: Sound, movement, and meaning. Routledge.
Marks, L. E. (1978). The unity of the senses: Interrelations among the modalities. Academic Press.
Spence, C. Crossmodal correspondences: A tutorial review. Attention, Perception, & Psychophysics, 73: 971–995.
Walker, P. (2016). Cross-sensory correspondences: A theoretical framework and their relevance to music. Psychomusicology: Music, Mind, & Brain.
Zbikowski, L. (In Press). Music, concept, metaphor, and analogy. In Ashley, R., & Timmers, R. (Eds.). Routledge Companion to Music Cognition. London: Routledge.
 
 
חומר עזר נוסף
קישורים למוזיקה ולמקורות מידע באינטרנט יועלו לאתר הקורס.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת