חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  כתיבה מחקרית
  Writing Academic Research  
0845-4124-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600014מבוכמן-מהטהשיעור ות פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס ייעודי לתלמידים הלומדים לקראת תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי. פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים ע׳פ אישור מרצה). הקורס מקנה כישורי קריאה כתיבה ומחקר מתקדמים באמצעות קריאה ביקורתית וחשיפה למתודולוגיות מחקר מגוונות. המטרה להכין את התלמיד לכתיבת תזה במוזיקולוגיה. הקורס אינטנסיבי ומחייב קריאה והגשת מטלות כתיבה. נפתח כלים ביקורתיים ורגישויות מחקריות, וסביבו תרוכז ההאזנה, הקריאה והכתיבה. בסיום הסמסטר נערוך כנס בו יוצגו תוצאות מחקרם של הסטודנטים.

Course description

The seminar functions as a writer’s group in order to help the student significantly advance the process of conceptualizing, organizing, and writing a research-based thesis. In the course we will read each other’s work, discuss the concepts, method, and mechanics of constructing and writing a thesis, and provide comment to help with the process.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4124-01 כתיבה מחקרית
Writing Academic Research
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: כתיבה מחקרית

Guided Research and Writing

 

 

סמסטר ב', תשע"ח 2017-2018

שיעור, 2 ש"ס

 

פרופ' מיכל גרובר- פרידלנדר

groverm@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

לפי תאום מראש

 

 

תיאור קורס

 

קורס ייעודי לתלמידים הלומדים לקראת תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי. פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים ע"פ אישור מרצה). הקורס מקנה כישורי קריאה כתיבה ומחקר מתקדמים באמצעות קריאה ביקורתית וחשיפה למתודולוגיות מחקר מגוונות. המטרה להכין את התלמיד לכתיבת תיזה במוזיקולוגיה. הקורס אינטנסיבי ומחייב קריאה והגשת מטלות כתיבה. נפתח כלים ביקורתיים ורגישויות מחקריות, וסביבו תרוכז ההאזנה, הקריאה והכתיבה. בסיום הסמסטר נערוך כנס בו יוצגו תוצאות מחקרם של הסטודנטים.

 

The seminar functions as a writer’s group in order to help the student significantly advance the process of conceptualizing, organizing, and writing a research-based thesis. In the course we will read each other’s work, discuss the concepts, method, and mechanics of constructing and writing a thesis, and provide comment to help with the process.

 

 

נושאי הקורס

נעסוק במקביל בהיבטים שונים של כתיבה וקריאה מחקריים

 

1. נתנסה בתהליך הכתיבה על כל שלביו. נכתוב ״יומן כתיבה״

 

2. ננתח מדגם של כתיבות אקדמיות ונאפיין מתודולוגיות בתחום במוסיקולוגיה

 

3.  נפתח את נושאי התיזה של הסטודנטים בעזרת דיונים בכיתה ופגישות אישיות עם המרצה

 

 

דרישות הקורס ושקלול הציון הסופי

 

1. ״יומן כתיבה״: כתיבה יומית! הגשת היומן במהלך הסמסטר, הגשת היומן בסיום הקורס

מטלות שבועיות: האזנה, קריאה, כתיבה

אין לאחר בביצוע ובהגשה! אנחנו נבנה בהדרגה את מיומנות הכתיבה.

 50%

 

2 . מטלת כתיבה סופית. הגשה בשיעור האחרון של הקורס.

רצוי מאד שהמטלה הזו תהייה קשורה לתיזת מ׳א (לא יותר מ-5 עמודים)

השתתפות בכנס כיתה מסכם.

50%

 

 

 

נושאי הקורס ורשימה ביבליוגרפית

 

 

תוכן וסדר הנושאים נתון לשינוי

 

 

 

שבוע 1 

 

 

 

 

Boice, Robert. “The Four-Step Plan” Professors as Writers : A Self-Help Guide to

Productive Writing. Stillwater, Okla.: New Forums Press, 1990, 93-117.

 

Benchley, Robert, and Nathaniel Benchley. “How to Get Things Done”. The

Benchley Roundup. Chicago: University of Chicago Press, 1983, 5-10.

 

Zerubavel, Eviatar. “The Writing Schedule”. The Clockwork Muse : A Practical

Guide to Writing Theses, Dissertations, and Books. Cambridge, Mass.:

Harvard University Press, 1999, 15-35.

 

שבוע 2

פגישות אישיות

 

 

 שבוע 3

                                                     

Bolker, Joan. “From Zero to First Draft”. Writing Your Dissertation in Fifteen

Minutes a Day : A Guide to Starting, Revising, and Finishing Your Doctoral

Thesis. New York: Henry Holt, 1998, 49-62.

 

 

שבוע 4

 

 

Musicology - Principal Methodologies for Musicological Research

The scientific historical method. The analytical method. The critical method. Hermeneutic historiography. Notation. Studies in gender and sexuality. Sociohistoriography. Rhetorical historiography. "Decentered" historiography.

 

 

 

 

שבוע 5

Bolker, Joan. “Interruptions from Inside”. Writing Your Dissertation in Fifteen

Minutes a Day : A Guide to Starting, Revising, and Finishing Your Doctoral

Thesis. New York: Henry Holt, 1998, 86-98.

 

 

 

 

 

שבוע 6

 

All Stages of Writing a Dissertation

כתיבת עבודה סמינריונית משפטים

 

 

שבוע 7

 

Carolyn Abbate, “Music-Drastic or Gnostic?,” Critical Inquiry Vol. 30/3, 2004: 505-536

 

Georgina Born (2010): For a Relational Musicology: Music and Interdisciplinarity, Beyond the Practice Turn, Journal of the Royal Musical Association, 135:2, 205-243

 

 

שבוע 8

ספריה: מנועי חיפוש מפתיעים

 

 

שבוע 9

נושא מחקר משותף

 

קלוינו, ״קלילות״

פדיה ״שפת הלב״

 

שבוע 10

דוגמאות להצעות מחקר

 

עבודה בזוגות

 

 

שבוע 11

סדנאות כתיבה כיתתית

 

 

 

שבוע 12

סיכום

 

 

שבוע 13

 כנס מסיים של משתתפי הקורס

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת