חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבה מחקרית
  Writing Academic Research  
0845-4124-01
אמנויות
סמ'  ב'1600-1800014מבוכמן-מהטהשיעור ות פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס ייעודי לתלמידים הלומדים לקראת תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי. פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים ע׳פ אישור מרצה). הקורס מקנה כישורי קריאה כתיבה ומחקר מתקדמים באמצעות קריאה ביקורתית וחשיפה למתודולוגיות מחקר מגוונות. המטרה להכין את התלמיד לכתיבת תזה במוזיקולוגיה. הקורס אינטנסיבי ומחייב קריאה והגשת מטלות כתיבה. נפתח כלים ביקורתיים ורגישויות מחקריות, וסביבו תרוכז ההאזנה, הקריאה והכתיבה. בסיום הסמסטר נערוך כנס בו יוצגו תוצאות מחקרם של הסטודנטים.
Course description
The seminar functions as a writer’s group in order to help the student significantly advance the process of conceptualizing, organizing, and writing a research-based thesis. In the course we will read each other’s work, discuss the concepts, method, and mechanics of constructing and writing a thesis, and provide comment to help with the process.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4124-01 כתיבה מחקרית
Writing Academic Research
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: כתיבה מחקרית

Guided Research and Writing

 

סמסטר ב', תשע"ז

שו"ת, 2 ש"ס

 

שם המרצה: פרופ׳ מיכל גרובר פרידלנדר

דוא"ל: groverm@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתיאום מראש

 

 

תאור קורס

קורס ייעודי לתלמידים הלומדים לקראת תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי. פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים ע׳פ אישור מרצה). הקורס מקנה כישורי קריאה כתיבה ומחקר מתקדמים באמצעות קריאה ביקורתית וחשיפה למתודולוגיות מחקר מגוונות. המטרה להכין את התלמיד לכתיבת תזה במוזיקולוגיה. הקורס אינטנסיבי ומחייב קריאה והגשת מטלות כתיבה. נפתח כלים ביקורתיים ורגישויות מחקריות, וסביבו תרוכז ההאזנה, הקריאה והכתיבה. בסיום הסמסטר נערוך כנס בו יוצגו תוצאות מחקרם של הסטודנטים.

 

The seminar functions as a writer’s group in order to help the student significantly advance the process of conceptualizing, organizing, and writing a research-based thesis. In the course we will read each other’s work, discuss the concepts, method, and mechanics of constructing and writing a thesis, and provide comment to help with the process.

 

 

מהלך הקורס

נעסוק במקביל בהיבטים שונים של כתיבה וקריאה מחקריים.

 

  1. באמצעות נושא משותף לכלל התלמידים ויצירת קבוצת ביקורת/תמיכה.

הנושא המשותף הוא יצירה מוזיקלית, האופרה אוון ווינגרייב של בריטןBritten, Owen Wingrave, שתשמש נקודת מוצא למציאת נושא וכתיבת  עבודת מחקר מקורית.

 

 

2. נתנסה בתהליך הכתיבה על כל שלביו. נסתייע בספרים הבאים:

 

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of

Research. Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing. 2nd ed. Chicago:

University of Chicago press, 2003.

 

Bolker, Joan. Writing Your Dissertation in Fifteen Minutes a Day : A Guide to Starting, Revising, and Finishing Your Doctoral Thesis. New York: Henry Holt, 1998

 

“Getting started writing”

“You your readers and the dissertation support group”

 

 

3. ננתח מדגם של כתיבה אקדמית

 

4. בנוסף, על כל תלמיד לפתח את נושא התיזה שלו בעזרת דיונים בכיתה ובפגישות אישיות עם המרצה.

 

 

דרישות הקורס ושקלול הציון הסופי

 

מטלות האזנה, צפייה, קריאה וכתיבה שבועיות. אין לאחר בביצוען והגשתן! הן בונות בהדרגה את מיומנות הכתיבה. 50%

מטלת כתיבה סופית (5 עמודים) והשתתפות בכנס כיתה מסכם 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת