חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מטמורפוזות של הקול
  Metamorphoses of the Voice  
0845-4123-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600014מבוכמן-מהטהסמינר פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל
סמ'  ב'1400-1600014מבוכמן-מהטהסמינר
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יציג לעומק את התחום החדש של ׳מחקר הקול׳
נעסוק מזוויות שונות בקול השר תוך התמקדות בגילגוליו השונים של הקול כפי שזה בא לידי ביטוי בתרבות מערבית וחוץ מערבית, בטכנולוגיה, ביחס לגוף, במוזיקה, אמנויות במה ובאמנויות חזותיות.
Course description
The seminar delves deep into the new field of “Voice studies.” The topic of the singing voice, viewed from an array of disciplines, will be developed. We will explore how voice extends and morphs in sound and meaning in relation to: culture, technology, body, speech, other art forms, mental states and performance.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4123-01 מטמורפוזות של הקול
Metamorphoses of the Voice
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: גילגולו של הקול השר

שם הקורס באנגלית: Metamorphosis of the Singing Voice

שנתי, תשע"ז

2016-2017

סמינר, 4 ש"ס

 

סמינר מא

Graduate seminar

 

הקורס יועבר בשפה האנגלית

 

שם המרצה: פרופ׳ מיכל גרובר פרידלנדר

Prof. Michal Grover Friedlander

דוא"ל: groverm@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

עפ׳ קביעה מראש עם המרצה

By appointment

 

 

תיאור הסמינר

הסמינר יציג לעומק את התחום החדש של ׳מחקר הקול׳

נעסוק מזוויות שונות בקול השר תוך התמקדות בגילגוליו השונים של הקול כפי שזה בא לידי ביטוי בתרבות מערבית וחוץ מערבית, בטכנולוגיה, ביחס לגוף, במוזיקה, אמנויות במה ובאמנויות חזותיות.

 

Seminar description

The seminar delves deep into the new field of “Voice studies.” The topic of the singing voice, viewed from an array of disciplines, will be developed. We will explore how voice extends and morphs in sound and meaning in relation to: culture, technology, body, speech, other art forms, mental states and performance.

 

Grade calculation and course requirements

Attendance, participation

 

seminar paper 70%

 

  and short assignments throughout the seminar class presentation 30%

 

 

 

 

Course Topics

 

 

 

 

Metamorphosis of the Voice

 

MA Seminar

Year-round seminar, Wednesdays 14-16, 2016-17

 

I. Introduction. What is Voice

“A Polyphonic Conclusion: What is Voice Studies” in Voice Studies 2015

Norie Neumark, “Intro: Paradox of Voice” in Voice: Vocal Aesthetics in Digital Arts (MIT, 2010)

 

Dieter Mersch, “Presence and Ethnicity of the Voice” in Vocal Muisc and Contemporay Identities, eds. By Utz and Law

 

Sandeep Bhagwati, “Imagining the Other’s Voice,” in Vocal Music and Contemporay Identities, eds. By Utz and Law

 

Jacques Derrida, “The Separation of Speech and Song,” Of Grammatology. Trans.G. Spivak (Baltimore: John Hopkins University Press, 1967), pp. 195–200.

 

Cavarero: critique of Derrida’s voice and presence pp 213-41

 

Ryan Dohoney, “An Antidote to Metaphysics: Adriana Cavarero’s Vocal Philosophy” Women & Music Volume 15, 2011

 

Jacques-Alain Miller,  “Jacques Lacan and the Voice”, THE LATER LACAN Edited by Véronique Voruz and Bogdan Wolf (State University of New York, 2007)

 

Steven Connor, “The Strains of the Voice” (2004)

 

II. Metamorphosis of the Singing Voice in Madness

Ellen Rosand, "Operatic Madness: A Challenge to Convention," in Music and Text: Critical Inquiries, ed. Steven Paul Scher (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 241-287.

 

Romana Margherita Pugliese, "The Origins of Lucia di Lammermoor's Cadenza," Cambridge Opera Journal 16 (2004): 23-42.

 

Richard McGregor, “Walking the Line: Deconstructing Identity, Suicide and Betrayal in Peter Maxwell Davies' Mr Emmet Takes a Walk Cambridge Opera Journal / Volume 24 / Issue 03 / November 2012, pp 319 -­ 351

 

III. Metamorphosis of the Singing Voice in Technology

Louise H. Jackson and Mike Dines, “Vocaloids and Japanese Virtual Vocal Performance: The Cultural Heritage and Technological Futures of Vocal Puppetry” in Oxford Handbook of Music and Virtuality, 2016

 

Jelena Novak, “Monsterization of Singing: Politics of Vocal Existence”

 

Jelena Novak, SINGING CORPOREALITY: Reinventing the Vocalic Body in Postopera

 

IV. Metamorphosis of the Singing Voice in Staging. Performativity of Voice

Juarez Nunes and Stephan Baumgartel “The Construction of Presence  and the Multimediatic Stage: hegemony of an immanent presence,” Brazilian Journal on Presence Studies v. 5, n. 3, p. 640-661, Sept./Dec. 2015

David Roesner,”Introduction,” in Musicality in Theatre Music as Model, Method and Metaphor in Theatre-Making (Routledge, 2014)

 “Staging” and “directing” in eds. Pavis at all, Dictionary of Theatre, 1999

 

David Evans, “Producer’s Opera” in Phantasmagoria: A Sociology of Opera (Ashgate, 1999)

 

Doris Kolesch, “Staging Voices”

 

Dragan Klaik, “Restaging Europe. New Opera: Less Is More” 1994

 

Dieter Mersch, “Presence and Ethnicity of the Voice” in Vocal Muisc and Contemporay Identities, eds. By Utz and Law

 

Norie Neumark, “Doing things with Voices” in Voice: Vocal Aesthetics in Digital Arts (MIT, 2010)

 

Philip Brophy, “Vocalizing the Posthuman,” in Voice: Vocal Aesthetics in Digital Arts (MIT, 2010)

 

Norie Neumark, “Enchanted Voices” in Voice Studies

 

Ella Finer, “Strange Objects/Strange Properties: Female audibility and the acoustic stage prop” in Voice Studies

 

Johanna Linsley, “The Eavesdropper: Listening-in and overhearing the voice in performance” in Voice Studies

 

V. Extending Opera. Extending Voice. Breakdown of Voice

Nicholas Till, “I don’t mind if something’s operatic, just as long it’s not opera.” A Critical Practice for New Opera and Music Theatre, Contemporary Theatre Review, Vol. 14(1), 2004, 15–24

 

Pamela Karantonis, “Cathy Berberian and the Performative Art of Voice,” in Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality eds. Pamela Karantonis et all. (Ashgate, 2014)

 

Nina Eidsheim, “Sensing Voice: materiality and the lived body in singing and listening philosophy” in Voice Studies (Routledge, 2015)

 

VI. Metamorphosis of Opera’s Voice into Another Culture

Chapter on Japanese Opera in Vocal Muisc and Contemporay Identities, eds. By Utz and Law

 

VII. Metamorphosis of the Singing Voice into Visual Art

Christopher Phillips, “From Narcissus to Echo”)

 

VIII. Metamorphosis into Body. Vocalic Body

Pieter Verstraete, “Radical Vocality in Performance: On Voices that Lay Bare their Bodies”

 

Steven Connor, Dumbstruck (2000)

 

Dunn et all eds. , Embodied Voices (Cambridge, 1994)

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת