חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מוזיקה אמנותית, מוזיקה פופולארית, מה ביניהן - כאן ועכשיו?
  Art Music, Popular Music, What's Between Them Here and Now?  
0845-4114-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400017מבוכמן-מהטהשיעור מר אסף עודד
סילבוס מקוצר
בקורס יוצגו וינותחו דוגמאות מ-'תחום הביניים' בין מוזיקה פופולארית (בעיקר מוזיקת רוק) ומוזיקה אמנותית חדשה מאז שנות השישים, ויובאו לדיון ולוויכוח גישות ופרשנויות - ישנות וגם מעודכנות - בתחום זה של 'אמנותי'/'פופולארי'.
Course description
Musical examples of 'crossover' ('Popular' [Rock] Music -Contemporary Art Music) will be presented and analyzed. Some older and updated researches and approaches will be discussed. 
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-4114-01 מוזיקה אמנותית, מוזיקה פופולארית, מה ביניהן - כאן ועכשיו?
Art Music, Popular Music, What's Between Them Here and Now?
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | מר אסף עודד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת