חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ג'ז ובלוז: ביצוע מודע היסטורית
  Jazz and Blues: Historically Informed Performance  
0845-3121-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200017מבוכמן-מהטהסמינר ד"ר גזית עופר
סמ'  ב'1000-1200017מבוכמן-מהטהסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה יעניק רקע היסטורי, תיאורתי ומעשי בביצוע בלוז וג׳ז. נתחיל בדיון במפגש בין מוזיקות דתיות אפריקאיות, אמרינדיות ונוצרית בצפון אמריקה בעקבות סחר העבדים הקולוניאלי, דרך הטמעות המוזיקה השחורה בסגנונות הריקוד כגון הקונטרדנס והקוודריל באיים קאריביים.  משם  נבחן את הבסיס ההרמוני, הריתמי, והמלודי המקביל של סגנונות אלו ואת התפתחותם בארה״ב בתחילת המאה הקודמת. נתרגל ניתוח וכתיבה במבנים מקובלים (12 Bar Blues, Rhythm Changes) ונתרגל אילתור על אותם מבנים. נסיים את הסמסטר בביצוע של קטע ג׳אז ידוע או יצירה מקורית של כל סטודנט מלווה בעבודה עיונית על הקשרה הסגנוני/היסטורי של היצירה.
 

Course description

The course will provide a historical, theoretical and practical background in performing blues and jazz. We will begin by discussing the encounter between African, Amerindian and Christian religious music in North America as a result of the colonial slave trade. We will consider the assimilation of black music and dance styles into European forms such as the contradanza in the Caribbean and examine the harmonic, rhythmic, and melodic basis of these styles as they developed in the United States. We will practice analysis and writing in conventional structures (12 Bar Blues, Rhythm Changes) and practice improvisation on the same structures. We will conclude the semester with the performance of a standard or an original work by each student accompanied by a theoretical discussion of the writing process and its stylistic historic contexts. 

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-3121-01 ג'ז ובלוז: ביצוע מודע היסטורית
Jazz and Blues: Historically Informed Performance
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר גזית עופר

סילבוס מפורט/דף מידע

בלוז וג׳אז: ביצוע מודע היסטורית.

עופר גזית

 

סמינר מא שנתי (אנגלית) (פתוח לתואר ראשון באישור מרצה)

 2018-2019

 

שעות קבלה בתיאום עם המרצה

 

תיאור קורס


שיעור זה יעניק רקע היסטורי, תיאורתי ומעשי בביצוע בלוז וג׳ז. נתחיל בדיון במפגש בין מוזיקות דתיות אפריקאיות, אמרינדיות ונוצרית בצפון אמריקה בעקבות סחר העבדים הקולוניאלי, דרך הטמעות המוזיקה השחורה בסגנונות הריקוד כגון הקונטרדנס והקוודריל באיים קאריביים.  משם  נבחן את הבסיס ההרמוני, הריתמי, והמלודי המקביל של סגנונות אלו ואת התפתחותם בארה״ב בתחילת המאה הקודמת. נתרגל ניתוח וכתיבה במבנים מקובלים (12 Bar Blues, Rhythm Changes) ונתרגל אילתור על אותם מבנים. נסיים את הסמסטר בביצוע של קטע ג׳אז ידוע או יצירה מקורית של כל סטודנט מלווה בעבודה עיונית על הקשרה הסגנוני/היסטורי של היצירה.
 

 

 

The course will provide a historical, theoretical and practical background in performing blues and jazz. We will begin by discussing the encounter between African, Amerindian and Christian religious music in North America as a result of the colonial slave trade. We will consider the assimilation of black music and dance styles into European forms such as the contradanza in the Caribbean and examine the harmonic, rhythmic, and melodic basis of these styles as they developed in the United States. We will practice analysis and writing in conventional structures (12 Bar Blues, Rhythm Changes) and practice improvisation on the same structures. We will conclude the semester with the performance of a standard or an original work by each student accompanied by a theoretical discussion of the writing process and its stylistic historic contexts. 

 

 

דרישות הקורס:


השתתפות, קריאה, האזנה 20%

טרנסקריפציה וניתוח של שיר 40%

עבודת סיום ופרזנטציה 40%.

 

ביבליוגרפיה


DeVeaux, Scott. 1991. “Constructing the Jazz Tradition: Jazz Historiography.” Black

American Literature Forum 25(3): 525-560.

 

Evans, David. 2006. “Blues: Chronological Overview.” In African American Music: An

Introduction. Mellonee Burnim and Portia Maultsby, eds. New York: Routledge.

 

Harer, Ingeborg. 2006. “Ragtime.” In African American Music: An Introduction. Mellonee

Burnim and Portia Maultsby, eds. New York: Routledge.

 

Monson, Ingrid. 2006. “Jazz: Chronological Overview.” In African American Music: An

Introduction. Mellonee Burnim and Portia Maultsby, eds. New York: Routledge.

 

Neal, Mark Anthony. 2006. “Post-Civil Rights Period.” In African American Music: An

Introduction. Mellonee Burnim and Portia Maultsby, eds. New York: Routledge.

 

Reagan, Bernice. 2006. “The Civil Rights Movement.” In African American Music: An

Introduction. Mellonee Burnim and Portia Maultsby, eds. New York: Routledge.

 

Walser, Robert, ed. 1999. Selections from Keeping Time: Readings in Jazz History. Oxford and

New York: Oxford University Press.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת