חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המוח המוזיקלי ? מאות ועד תפיסה
  The Musical Brain ? From Signal to Perception                                                        
0845-3117-01
אמנויות
סמ'  ב'1400-1600014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ד"ר גלוברזון איתן
גב' זינגר נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מוזיקה היא תופעה אוניברסאלית המאפיינת כל תרבות אנושית באשר היא. השפעתה האניגמאטית של המוזיקה על האדם העסיקה אנשי רוח וחוקרים כאחד למשך כל תולדות התרבות האנושית. כיום, נחקרת השפעת המוזיקה על המוח האנושי באופן אינטנסיבי ביותר הודות לשילובם של אמצעי מחקר חדשניים העומדים בחזית המדע. בקורס הבינתחומי הנוכחי נתמקד במנגנונים המוחיים אשר עומדים בבסיסם של מספר היבטים של התנהגות מוזיקלית כדוגמת תפיסה, ביצוע, רגשות וציפייה.
הקורס מיועד לסטודנטים של בי"ס למוזיקה ע"ש בוכמן- מהטה, של ביה"ס סגול למדעי המוח ושל ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה במטרה לפתוח בפניהם צוהר להתבוננות בתחום חדש ומרתק זה. 
הקורס יהיה בנוי סביב מספר יחידות המתמקדות במערכות מוחיות הקשורות להיבטים שונים של תפיסה וביצוע מוזיקליים. לשם דוגמא, נבחן כיצד מערכת השמיעה מתמודדת עם עיבוד של האות האקוסטי המגיע לאוזן והפיכתו למציאות מוזיקלית רב-מימדית, כמו גם, כיצד אזורים המתמחים בעיבוד שפה קשורים בעיבוד תחביר מוזיקלי ועוד נושאים מגוונים אחרים.
Course description
Music is a ubiquitous phenomenon and plays an integral part of any human culture. The enigmatic impact that music has on mankind has occupied intellectuals and scholars since the dawn of human civilization. Presently, the impact of music on the human brain is being intensively investigated, utilizing cutting-edge research methods. This interdisciplinary course will focus on the neural mechanisms underlying various aspects of music behavior such as perception, performance, emotion and expectation. The course is designated for students from The Buchmann-Mehta School of Music, The Sagol School of Neuroscience and The School of Psychological Science. The course aims at opening a window for approaching this novel and fascinating field.
The course will include several units, each focusing on one key aspects of music processing and its brain correlates. For example, we will examine the way the auditory system transforms the acoustic signal that reaches the ear into a multi-layered musical percept; we will additionally inspect how brain regions dedicated for language processing are involved in the encoding of musical syntax, etc.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-3117-01 המוח המוזיקלי ? מאות ועד תפיסה
The Musical Brain ? From Signal to Perception
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר גלוברזון איתן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת