חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שוברט: מסע חורף
  Schubert: Die Winterreise  
0845-3104-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600002מבוכמן-מהטהסמינר פרופ איתן זהר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק במחזור השירים הידוע של שוברט  (D. 911). ננתח מבנה, אמצעי הבעה ויחסי טקסט-מוזיקה בכל אחד מן השירים שבמחזור ובמחזור בכללו.  

Course description

This seminar will analyze structure, musical expression and text-music relationships in Schubert’s well-known song cycle, Winterreise, D. 911. Topics include: Winterreise and the Romantic song-cycle.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-3104-01 שוברט: מסע חורף
Schubert: Die Winterreise
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ איתן זהר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

שם הקורס: שוברט – מסע חורף

 Schubert’s Winterreise

סמסטר א' תשע"ט

סמינריון מ״א, 2 ש"ס

 

שם המרצה: פרופ' זהר איתן

דואר אלקטרוני:   zohar44@yahoo.com

 zeitan@post.tau.ac.il

שעות קבלה:   לפי תאום מראש

 

תיאור הקורס: הסמינר יעסוק במחזור השירים הידוע של שוברט  (D. 911). ננתח מבנה, אמצעי הבעה ויחסי טקסט-מוזיקה בכל אחד מן השירים שבמחזור ובמחזור בכללו.  במחצית הראשונה של הסמינר יוצגו כמה מן ההקשרים במסגרתם נדון ביצירה (ר׳ ״נושאי הקורס״ למטה), וננתח את השירים  הבודדים במחזור ואת המבנה המוזיקאלי הכולל שלו. המחצית השנייה של הסמינר תוקדש לעבודה יחידנית וקבוצתית על נושאי מחקר רלבנטיים שיבחרו משתתפי ומשתתפות הקורס.

 

This seminar will analyze structure, musical expression and text-music relationships in Schubert’s well-known song cycle, Winterreise, D. 911. Topics include: Winterreise and the Romantic song-cycle: musical and narrative structure; Relationships of poetic and musical forms; Music and language in Winterreise—prosodic, syntactic, and semantic aspects. Emotional expression and tone painting in Winterreise – stylistic and cognitive aspects; Winterreise and the Romantic Lied; The Romantic wanderer archetype in Winterreise. The second part of the seminar will be dedicated to individual and class work on specific research topics chosen by the seminar’s participants.

 

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות, קריאה והאזנה, רפראט בע״פ, כתיבת עבודה סמינריונית/ עבודת סיום קורס. 

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

הקורס מיועד לתלמידי התואר השני בכל המגמות בביה״ס. תלמידי התואר הראשון (החל  משנה ב׳) יתקבלו בכפוף לתקנות ביה״ס והאוניברסיטה. סטודנטים מחוגים אחרים ותלמידי חוץ יתקבלו באישור המרצה.

 

מרכיבי הציון הסופי

30% רפרט בע״פ, 70% עבודה בכתב

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים): מחזור שירים כצורה מוזיקאלית וכנרטיב; מבנים פואטים ומבנים מוזיקאליים במסע חורף; מוזיקה ושפה במסע חורף  -- היבטים פרוזודיים, תחביריים וסמנטיים; הבעה רגשית וציור בצלילים במסע חורף – הקשרים סגנוניים וקוגניטיביים; מסע חורף ומסורת הליד הרומנטי; מסע חורף וארכיטיפ הנודד ברומנטיקה.

 

רשימת ספרות: ביבליוגרפיה תועלה לאתר הקורס בתחילת הסמסטר

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת